Nieuwe fraudezaak met de partner van de regionale premier van Madrid in de hoofdrol

Nieuwe fraudezaak met de partner van de regionale premier van Madrid in de hoofdrol
Beeld: via canva.com

Nieuwe fraudezaak met de partner van de regionale premier van Madrid in de hoofdrol

Terwijl Spanje nog aan het bijkomen is van de grootschalige fraudezaak Koldo, waarbij miljoenen werden verdiend met de verkoop van mondkapjes tijdens de pandemie, heeft Spanje weer een nieuwe fraudezaak waar over gesproken wordt. In dit geval gaat het niet direct om een politicus, maar is de huidige partner van de regionale premier van Madrid de hoofdrolspeler. Laten we eens kijken naar de vermeende fraude van de partner van Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador die afgelopen week aan het licht is gekomen en waarbij steeds meer feiten boven water komen.

De recente onthullingen rond de vermeende fiscale fraude van Alberto González Amador, de partner van de regionale premier Isabel Díaz Ayuso (PP), hebben een schaduw geworpen over de reputatie van de Spaanse hoofdstad. Weliswaar is Ayuso niet direct betrokken bij deze zaak, maar de vraag is of dat wel zo moet zijn want ze woont in een duur appartement dat waarschijnlijk betaald werd met gefraudeerd geld. Waarschijnlijk rijdt ze ook rond in de Maserati van haar partner, en waarschijnlijk heeft Ayuso ook gelogen in een verklaring over haar partner.

De feiten spreken voor zich. Volgens de aanklacht van het Openbaar Ministerie wordt González Amador ervan beschuldigd twee belastingmisdrijven en andere misdrijven met betrekking tot documenten valsheid te hebben gepleegd. Deze beschuldigingen zijn het resultaat van een uitgebreid onderzoek door de Belastingdienst dat begon in mei 2022 na de ontdekking van verdachte transacties in de bedrijven van de partner van de regionale president.

Volgens een verklaring van Ayuso is het nieuws allemaal verzonnen en moet de belastingdienst haar partner nog 600.000 euro betalen. Maar de dag na deze verklaring werd een geschreven bekentenis van Amador gepubliceerd waarin hij toegeeft te hebben gefraudeerd en bereid is het openstaande bedrag te betalen. Loog Ayuso of was ze niet op de hoogte van deze bekentenis?

Het verhaal achter de cijfers

De onderzoeksresultaten zijn verontrustend. González Amador’s bedrijf, Maxwel Cremona, zag een enorme stijging in omzet tijdens de pandemie. Zijn inkomsten stegen met meer dan zes keer, tot meer dan 2,3 miljoen euro, volgens de jaarrekeningen. Desondanks verklaarde hij slechts 8400 euro winst bij de Belastingdienst.

Tegelijkertijd stegen zijn uitgaven ook aanzienlijk. Echter, de Belastingdienst heeft ontdekt dat 1.748.580,63 euro van die uitgaven vermoedelijk vals waren voor niet-uitgevoerde werkzaamheden. Met andere woorden, hij probeerde zijn winst kunstmatig te verlagen door fictieve uitgaven op te voeren, om zo minder belastingen te betalen.

Naast het gebruik van derden, maakte de partner van de regionale premier ook gebruik van een brievenbusfirma, die hij eind 2020 had overgenomen. Hij factureerde werkzaamheden van zijn hoofdbedrijf aan deze brievenbusfirma, ondanks dat deze geen werknemers of middelen had. Hiermee creëerde hij kunstmatig negatieve belastinggrondslagen die hij in de toekomst kon compenseren, wat voor een behoorlijk belastingvoordeel zorgde.

koldo schandaal
Het ‘Caso Koldo’ corruptieschandaal en de betrokkenen Spanjaarden
De ‘Koldo-zaak’ heeft Spanje geschokt en opnieuw de aandacht gevestigd op corruptie. Verdachten worden beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, omkoping en witwassen van geld waarbij alles draait om de aan- en verkoop van mondkapjes tijdens de pandemie.
logo1 1www.spanjevandaag.com

Fraude

Het onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de vermeende valse facturen werden uitgegeven door bedrijven met nauwelijks activiteiten, vaak zonder werknemers, voor algemene concepten en zonder dat de werkzaamheden waarvoor ze beweerden te hebben betaald, konden worden aangetoond.

González Amador zou de medewerking hebben gezocht van vier ondernemers, eigenaren van in totaal acht bedrijven. De bedrijven van de zogenaamde Mexicaanse zakenman Maximiliano Niederer – die door de Belastingdienst wordt beschuldigd van een stroman te zijn – gaven twee facturen uit voor in totaal 1.542.585 euro. Drie Andalusische ondernemers gaven tot 13 facturen uit voor niet-uitgevoerde werkzaamheden.

De aanklacht van het Openbaar Ministerie wijt González Amador een belastingfraude in de vennootschapsbelasting van 155.000 euro in 2020 en nog eens 195.951,41 euro het jaar daarop. In totaal liet hij na 350.951 euro aan belastingen te betalen.

Deze bedragen vloeien voort uit de inkomsten die González Amador genereerde met Maxwel Cremona: 2.330.111,85 euro in 2020 en 1.376.024,98 euro in 2021, in totaal 3,7 miljoen euro in die twee boekjaren. De belangrijkste bron van inkomsten was een commissie van 1.973.000 euro voor bemiddeling bij een contract voor de levering van mondkapjes en handschoenen tijdens de pandemie.

Impact op de regionale politiek

Hoewel Isabel Díaz Ayuso, de regionale premier van Madrid, ontkende dat haar partner de 350.000 euro aan de Belastingdienst verschuldigd was, heeft González Amador de misdrijven inmiddels toegegeven. In een e-mail van zijn advocaat staat: “Er zijn inderdaad twee misdrijven tegen de Belastingdienst gepleegd” en hij heeft aangeboden de schuld te betalen.

Deze onthullingen hebben de politieke dynamiek in Madrid op scherp gezet en vragen opgeroepen over de integriteit en verantwoordelijkheid van de regionale leider. Het publiek eist transparantie en verantwoording, terwijl critici vraagtekens zetten bij de betrokkenheid van de premier bij deze kwestie.

Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, de charismatische en controversiële regionale premier van Madrid, staat nu midden in een politieke storm. De beschuldigingen van fraude tegen haar partner, Alberto González Amador, hebben een schaduw geworpen over haar bestuur en vragen opgeroepen over haar rol in deze affaire.

Hoewel Ayuso de beschuldigingen initieel van de hand heeft gewezen, zijn de feiten en bewijzen overweldigend. Het Openbaar Ministerie heeft een sterke zaak opgebouwd tegen González Amador, gebaseerd op uitgebreid onderzoek door de Belastingdienst.

De oppositie en het publiek eisen nu verantwoording van de regionale premier. Hoe diep was haar betrokkenheid bij de vermeende fraude van haar partner? Waarom verdedigde ze hem aanvankelijk zo fel, ondanks de bewijzen die door de autoriteiten waren verzameld?

Critici beweren dat Ayuso haar positie heeft misbruikt om haar partner te beschermen, terwijl haar aanhangers volhouden dat ze niets heeft misdaan en slechts haar partner verdedigde. Deze controverse heeft een diepe politieke kloof blootgelegd in de regio Madrid.

Het is overigens niet de eerste keer dat Ayuso indirect betrokken is bij een fraudezaak. Dat gebeurde eerder al met bedrijven van haar vader en ook met frauduleuze activiteiten van haar broer met de verkoop van mondkapjes. Critici en de eigen politieke partij PP zeggen dat de oppositie alleen maar uit is op wraak en haar uit haar ambt wil zetten.

De uitkomst van deze affaire zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de politieke toekomst van Isabel Díaz Ayuso. Als haar betrokkenheid bij de vermeende fraude wordt bewezen, zou dit haar geloofwaardigheid en integriteit ernstig kunnen schaden, en mogelijk zelfs tot haar aftreden leiden.

Aan de andere kant, als ze onschuldig blijkt te zijn en effectief afstand heeft genomen van de daden van haar partner, kan ze deze storm mogelijk overleven en haar positie behouden. Hoe dan ook, deze affaire heeft diepe wonden geslagen in het vertrouwen van het publiek in het regionale bestuur van Madrid.

Ga naar de inhoud