Wat zijn deze nieuwe groene lijnen op de Spaanse wegen?

Wat zijn deze nieuwe groene lijnen op de Spaanse wegen?
Beeld: via canva.com

Wat zijn deze nieuwe groene lijnen op de Spaanse wegen?

De Spaanse verkeersautoriteiten hebben recentelijk nieuwe stappen ondernomen om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal verkeersongevallen te verminderen. Een van deze maatregelen omvat het aanbrengen van groene lijnen op bepaalde wegen. Deze markeringen zijn bedoeld om automobilisten te waarschuwen en hen aan te sporen hun rijgedrag aan te passen. In dit artikel zullen we de betekenis van deze lijnen bespreken en waarom ze zijn geïntroduceerd. We kijken ook kort naar de nieuwe rode lijnen en smalle blauwe lijnen die vaak op wegen te zien zijn in Spanje.

In 2023 kwamen in totaal 1145 mensen om het leven bij verkeersongevallen op de Spaanse wegen, ongeveer hetzelfde aantal als in 2022. Deze cijfers tonen aan dat er nog steeds ruimte voor verbetering is op het gebied van verkeersveiligheid. De Spaanse verkeersdienst DGT (Dirección General de Tráfico) is zich hiervan bewust en heeft daarom verschillende maatregelen genomen om het aantal ongevallen terug te dringen.

Een van de nieuwe maatregelen die is geïntroduceerd, is het aanbrengen van groene lijnen op bepaalde wegen. Deze lijnen hebben tot doel automobilisten te waarschuwen voor gevaarlijke situaties en hen aan te moedigen hun rijgedrag aan te passen.

De groene lijn is aangebracht aan de linkerkant van de al bekende witte lijn die de wegbaan scheidt van de berm. De groene lijn is bedoeld om automobilisten te waarschuwen dat de rijstrook smaller wordt. Met andere woorden, de groene lijn geeft aan dat de automobilist zijn snelheid moet matigen bij het naderen van een versmalling van de rijbaan.

De groene lijn is geen nieuw fenomeen in Spanje. Sinds enkele jaren is deze lijn als proef al zichtbaar op sommige interstedelijke wegen, zoals de CL-613 tussen Palencia en Sahagún, en de CL-615 tussen Palencia en Guardo. Na deze proefperiode heeft de DGT besloten deze groene lijnen op meerdere wegen in het land aan te brengen.

De groene lijn wordt vaak gecombineerd met verticale waarschuwingsborden die de automobilist informeren dat hij zich op een controletraject met snelheidsradar bevindt. Deze combinatie van maatregelen heeft tot doel de verkeersveiligheid te verbeteren door automobilisten bewust te maken van hun rijgedrag en hen aan te moedigen hun snelheid aan te passen.

Hoewel de groene lijn bedoeld is om de verkeersveiligheid te verbeteren, zijn er ook critici die vraagtekens zetten bij de effectiviteit van deze maatregel. Sommigen stellen dat de groene lijn onvoldoende opvalt en dat automobilisten de betekenis ervan niet goed begrijpen. Anderen menen dat aanvullende maatregelen, zoals betere infrastructuur en striktere handhaving, noodzakelijk zijn om echt een verschil te maken.

lijnen

Rode lijnen

Naast de groene lijn is er ook een rode lijn geïntroduceerd op sommige Spaanse wegen. De rode lijn is bedoeld om automobilisten te waarschuwen voor gevaarlijke inhaalmanoeuvres op wegen met tweerichtingsverkeer. De rode lijn is onder andere aangebracht op de weg A-355 tussen Cártama en Marbella in de provincie Málaga, ook wel bekend als “carretera de miedo” (angstweg) vanwege het hoge aantal dodelijke ongevallen op dit traject.

De introductie van de rode lijn is niet onomstreden. Sommigen betwijfelen of deze maatregel voldoende zal zijn om het aantal ongevallen op de wegen te verminderen. Anderen menen dat aanvullende maatregelen, zoals het verbreden van de weg of het aanleggen van een fysieke middenberm, noodzakelijk zijn om de veiligheid op deze gevaarlijke route te garanderen.

Blauwe lijnen

De blauwe lijnen die je soms naast de rijbaan ziet, meestal aan de buitenkant van de witte strepen en zonder de berm of vangrail te raken, geven aan dat er in dat gebied glasvezelkabels onder de grond liggen. Het is heel gebruikelijk dat deze blauwe lijnen kilometerslang parallel aan de witte strepen lopen. De blauwe lijnen worden gebruikt om te waarschuwen voor de aanwezigheid van glasvezelkabels, zodat wegwerkers en andere graafmachines weten dat ze voorzichtig moeten zijn. De blauwe lijnen zijn niet wettelijk bindend, maar ze dienen als een nuttige richtlijn voor weggebruikers.

rode lijnen
Wat zijn deze nieuwe doorgetrokken rode lijnen op de Spaanse wegen?
Op meerdere wegen in Spanje is sinds kort een dikke rode lijn in het midden van de weg te zien. Het is een opvallende markering die door de Spaanse verkeersdienst DGT op meerdere ‘gevaarlijke’ wegen in het land aangebracht gaat worden, maar wat betekent deze grote rode lijn eigenlijk?
logo1 1www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud