Search
menu
Search

Overzicht belastingen bij de verkoop van een woning in Spanje

Overzicht belastingen bij de verkoop van een woning in Spanje
Beeld: via canva.com

Overzicht belastingen bij de verkoop van een woning in Spanje

Als je overweegt om een woning in Spanje te verkopen, is de kans groot dat je je afvraagt welke kosten dit met zich meebrengt en hoeveel de Spaanse belastingdienst hierbij betrokken is. Het is namelijk zo dat deze transacties niet gratis zijn: er kan sprake zijn van een vermogenswinst die je moet opnemen in je aangifte voor de inkomstenbelasting, naast het betalen van bepaalde belastingen waar je verantwoordelijk voor bent. 

Om je twijfels weg te nemen en nauwkeurig te kunnen berekenen wat je kunt verwachten, heeft de vastgoedspecialist Idealista een voor een de belastingen doorgenomen die betaald moeten worden bij de verkoop van een woning.

De kosten voor het verkopen van een woning bestaan uit verschillende onderdelen (administratiekosten, makelaarskosten, energiecertificaat, notaris, register…), maar zonder twijfel is de belangrijkste de belasting voor de verkoop van een woning. In het geval van de verkoper zijn er drie belastingen verbonden aan deze transactie: inkomstenbelasting, gemeentelijke meerwaardebelasting (indien van toepassing) en onroerendezaakbelasting: in het Spaans Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), plusvalía municipal en Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Inkomstenbelasting (IRPF)

Als er sprake is van een vermogenswinst, moet Renta de las Personas Físicas of IRPF worden aangegeven in de belastingaangifte. Deze winst wordt toegevoegd aan je belastbaar inkomen en wordt als volgt belast:

  • 19% over de eerste € 6.000.
  • 21% voor bedragen tussen € 6.000 en € 50.000.
  • 23% voor bedragen tussen € 50.000 en € 200.000.
  • 27% voor bedragen tussen € 200.000 en € 300.000.
  • 28% voor bedragen boven de € 300.000.

Gemeentelijke meerwaardebelasting (plusvalía municipal)

De plusvalía municipal belasting is van toepassing op de waardestijging van het onroerend goed gedurende de periode dat het in jouw bezit was. Je betaalt deze belasting alleen als er daadwerkelijk sprake is van een waardestijging.

Onroerendezaakbelasting (IBI)

De Impuesto de Bienes Inmuebles of IBI belasting moet worden betaald door de eigenaar van het onroerend goed op de datum dat de belasting verschuldigd is. Het is gebruikelijk dat de kosten tussen de verkoper en de koper worden verdeeld, afhankelijk van de verkoopdatum.

Belastingen vermijden

Er zijn manieren om belastingbetaling te vermijden of te verminderen, zoals het herinvesteren van de opbrengst in een nieuwe hoofdwoning, vrijstellingen voor de verkoop van een woning door personen ouder dan 65 jaar, of het gebruik van de woning als betaling in natura (dación en pago), wat ook is vrijgesteld van belasting.

Het is belangrijk om de vermogenswinst nauwkeurig te berekenen, waarbij je rekening houdt met de verkoopprijs minus alle kosten en belastingen die met de verkoop samenhangen, en de aankoopprijs plus alle kosten en verbeteringen die destijds zijn gemaakt.

Ga naar de inhoud