35.000 dieren betrokken bij verkeersongevallen in Spanje

35.000 dieren betrokken bij verkeersongevallen in Spanje
Beeld: AI-beeld / redactie

35.000 dieren betrokken bij verkeersongevallen in Spanje

Dieren spelen een belangrijke rol bij verkeersongevallen op de Spaanse wegen. Volgens een recent rapport van de Spaanse verkeersdienst DGT waren dieren in 2022 betrokken bij maar liefst 35.661 ongevallen. Vooral everzwijnen zijn vaak de oorzaak van ernstige ongelukken met gewonden. Laten we eens kijken naar de cijfers en oorzaken van dieren gerelateerde verkeersongevallen in Spanje.

In 2022 waren dieren betrokken bij 35.661 verkeersongevallen in Spanje, volgens cijfers van de DGT. Dit is een aanzienlijk aantal. 86% hiervan vond plaats op gewone wegen, buiten de snelweg. De meeste ongevallen deden zich voor in Andalusië en Castilië en León.

Van al deze ongevallen resulteerden er 505 in gewonden, waaronder 2 dodelijke slachtoffers. Ook raakten 35 mensen gewond genoeg voor een ziekenhuisopname en 637 mensen liepen lichtere verwondingen op.

De meest voorkomende oorzaak van dierenongevallen is het aanrijden van een dier (69%). Daarnaast veroorzaken uitwijkmanoeuvres voor dieren 25% van de ongevallen. Wilde dieren, vooral everzwijnen, zijn het vaakst betrokken bij ongevallen met gewonden (62%). Daarna komen honden (13%) en reeën (12%) en vossen.

Kleinere dieren zoals egels, katten, dassen en konijnen zijn ook regelmatig betrokken bij (brom)fietsongevallen. Deze veroorzaken doorgaans wel minder schade dan botsingen met grote dieren.

Naast gewonden veroorzaken dierenongevallen ook veel materiële schade. Het aantal ongevallen met alleen blikschade door dieren is de laatste jaren zelfs toegenomen. Tegelijkertijd daalt het aantal gewonden en doden juist. Dit duidt erop dat bestuurders steeds beter in staat zijn een aanrijding met een dier te voorkomen, maar dat een botsing niet altijd is te vermijden.

Dierenongevallen doen zich vooral voor op het platteland. De meeste ongevallen gebeuren op gewone wegen, niet op snelwegen. Everzwijnen en honden steken het vaakst plotseling de weg over. Ook springen wilde dieren regelmatig voor auto’s.

Wegen met veel begroeiing langs de kant, zoals bosrijke gebieden, zijn extra risicovol. Hier kunnen dieren gemakkelijk de weg op rennen. Ook in de schemering en ’s nachts is de kans op een ongeval groter, omdat dieren dan actiever zijn en slechter zichtbaar.

Bij een botsing met een dier belandt het dier vaak op de motorkap of voorruit. Dit zorgt voor forse schade aan het voertuig. Ook vormt een dier door de klap een risico voor inzittenden. Losse voorwerpen in de auto kunnen door de botsing als projectielen worden weggeslingerd.

Daarnaast is bij plotseling remmen het risico op letsel door gordel of airbag groot. Of de bestuurder verliest de macht over het stuur, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg. Vooral op de motor is de kans hierop levensgroot.

Maatregelen overheid

De Spaanse Verkeersdienst DGT maakt zich zorgen over het grote aantal dierenongevallen. Daarom neemt de overheid verschillende maatregelen om dit terug te dringen.

Allereerst waarschuwt de DGT automobilisten voor risicogebieden. Bijvoorbeeld door borden met overstekende dieren te plaatsen of met snelheidsbeperking. Ook roept de DGT op tot extra voorzichtigheid in de schemering en ’s nachts.

Daarnaast investeert de overheid in geleidelijke overgangen, zoals groene bermen en wildroosters. Zo moeten dieren gestuurd worden naar veilige oversteekplaatsen met tunnels of bruggen. Tot slot is jacht op everzwijnen op sommige plekken toegestaan om de populatie te beperken.

Regels bij ongeval

Er gelden in Spanje strikte regels voor verkeersdeelnemers bij een ongeval met een dier. Allereerst ben je verplicht te stoppen en hulp te verlenen als een dier gewond raakt. Ook moet de politie worden geïnformeerd.

Daarnaast is het verboden om na de botsing door te rijden met een dier in de auto. Het kadaver moet uit de auto worden gehaald. Dit om verdere schade en onnodig lijden van het dier te voorkomen.

Automobilisten die zich niet aan deze regels houden riskeren een boete tot 6.000 euro. Ook kan een rijontzegging worden opgelegd. De regels moeten onnodig dierenleed en gevaarlijke situaties op de weg helpen voorkomen.

Ga naar de inhoud