De bruine beer wint terrein tot een gebied van 17.000 km² in Cantabrië

De bruine beer wint terrein tot een gebied van 17.000 km² in Cantabrië
Beeld: Canva

De bruine beer wint terrein tot een gebied van 17.000 km² in Cantabrië

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

SANTANDER – De bruine beer, ook wel bekend als de Europese bruine beer, is een iconisch dier dat ooit in grote delen van Europa voorkwam. Tegenwoordig is het verspreidingsgebied van de bruine beer echter sterk beperkt en zijn er slechts enkele overgebleven populaties, waaronder die in Spanje. Gedurende meer dan 20 jaar kromp het gebied waar de ‘oso pardo’ leeft in onder andere Cantabrië, maar sinds 2003 is het gebied van de bruine beer in deze Noord-Spaanse regio groter geworden tot 17.000 km² volgens een nieuwe studie van EBD-CSIC.

Tussen 1982 en 1992 en tussen 1993 en 2002 is er een afname waargenomen in de verspreiding van de bruine beer (oso pardo) in Cantabrië. Dit komt overeen met het laagste aantal exemplaren dat door andere studies is vastgesteld en het kleinste verspreidingsgebied. Tijdens de derde (2003-2012) en vierde (2013-2021) periode is er echter sprake van een duidelijke toename van de populatie. Er wordt in de studie echter geen melding gedaan van hoeveel bruine beren in het gebied leven.

Volgens recente schattingen van de Fundación Oso Pardo zijn er in Spanje meer dan 300 bruine beren, verspreid over verschillende berggebieden in het noorden van het land. Dit is een kleine populatie vergeleken met andere delen van Europa, waar de bruine beer een veel grotere aanwezigheid heeft. 

beer 1
Hoe reageer je wanneer je oog in oog komt te staan met een beer in Spanje?
Stel je komt in Spanje oog in oog te staan met een beer (oso) wat moet je dan doen om problemen, verwondingen of erger te voorkomen? We geven uitleg.
icoon2022www.spanjevandaag.com

Waar

De bruine beer komt voornamelijk voor in de noordelijke berggebieden van Spanje, in de regio’s Asturië, Cantabrië en Galicië. Deze gebieden bieden een geschikte habitat voor de bruine beer, met uitgestrekte bossen, bergen en rivieren. De meest bekende locatie waar bruine beren kunnen worden gespot in Spanje is het natuurpark Somiedo in Asturië. Hier leven ongeveer 15 tot 20 bruine beren in het wild.

Bedreigingen

De populatie van de bruine beer in Spanje is helaas nog steeds kwetsbaar en wordt bedreigd door verschillende factoren. De grootste bedreiging is de vernietiging van het leefgebied van de beer door ontbossing, landbouw en infrastructuurontwikkeling. Dit kan de fragmentatie van populaties veroorzaken, waardoor de genetische diversiteit afneemt. Bovendien zijn bruine beren nog steeds het slachtoffer van illegale jacht en stroperij in sommige gebieden.

Beschermingsmaatregelen

De Spaanse overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de bruine beer te beschermen. In sommige gebieden is het bijvoorbeeld verboden om te jagen op beren, terwijl in andere gebieden strikte regels gelden voor het bouwen van infrastructuur. Bovendien worden er programma’s opgezet om landbouw- en bosbouwactiviteiten te stimuleren die rekening houden met de aanwezigheid van de bruine beer. Het is belangrijk dat deze beschermingsmaatregelen worden voortgezet en verder worden ontwikkeld om de populatie van de bruine beer in Spanje te helpen groeien en gedijen.

Ga naar de inhoud