Merendeel Nederlanders betaalt verkeersboetes uit Spanje netjes

Merendeel Nederlanders betaalt verkeersboetes uit Spanje netjes
Beeld: 123rf

Merendeel Nederlanders betaalt verkeersboetes uit Spanje netjes

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Uit een Nederlandse studie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum blijkt dat Nederlanders die op doorreis of vakantie in het buitenland beboet worden voor verkeersovertredingen, deze boetes netjes betalen. Uit de studie blijkt dat meer dan 80 procent de verkeersovertreding betaalt als deze eenmaal thuis wordt bezorgd. In 2022 werden 12.237 boetes vanuit Spanje naar Nederland gestuurd waarvan er 7423 (61%) betaald werden.

Als het gaat om verkeersovertredingen zoals te hard rijden worden boetes uit de omringende landen van Nederland zoals Duitsland, België en Luxemburg tussen de 84 en 93 procent van de gevallen betaalt. Bekeuringen uit andere landen zoals Spanje, Italië en Frankrijk lopen meer risico niet betaald te worden. Toch staan de Nederlanders in het buitenland bekend als goede betalers, ook in Spanje.

In Spanje geldt een kentekenhouders aansprakelijkheidsstelsel waarbij de uitwisseling van kentekengegevens is geconcentreerd bij het DGT (Dirección General de Tráfico), de Spaanse verkeersdienst. Vanuit Spanje werden in 2020 128.610 overtredingen door buitenlanders geconstateerd, waarvan 115.749 opvolging kregen. Hiervan was in 2020 3,4% toe te rekenen aan Nederlandse kentekens. Dit aandeel is vergelijkbaar met het aandeel in Oostenrijk (3,8%) maar ligt ruim onder het aandeel in Frankrijk (8,7%).

Het totaal aantal aan Nederlandse kentekenhouders verstuurde boetes dat rechtstreeks van het DGT werden ontvangen (3971) ligt dicht bij het aantal waarop het totaal voor 2020 uit de ETSC-studie uitkomst (3,8% x 115.749 = 3.936). Ook in Spanje geldt dat het overgrote deel van de geconstateerde verkeersovertredingen betrekking heeft op snelheidsovertredingen (bron: DGT).

Het gemiddelde betalingspercentage van Spaanse verkeersboetes door niet-ingezetenen (non-residents) ligt volgens dezelfde studie in 2020 op 65%. Het betalingspercentage van Nederlandse kentekenhouders ligt in datzelfde jaar op 73%, dus aanzienlijk boven het gemiddelde. De betalingsbereidheid lag in 2020 (en in 2021) echter hoger dan in andere jaren (zie tabel). 

Boetes20182019202020212022
Verstuurd894979553971640612.237
Betaald56174808288046197423
Inning %63%60%73%72%61%

In vergelijking tot andere landen is de betalingsbereidheid onder Nederlandse kentekenhouders met 63% (gemiddeld over de periode 2018-2022) relatief laag. Het percentage ligt nog steeds boven het gemiddelde van alle andere landen, maar het is veel minder dan in Luxemburg (93%), Duitsland (90%), Frankrijk (88%), België (84%) maar vergelijkbaar met Letland (60%) en Italië (57%).

Wat moet je doen bij een boete uit Spanje?

Over het algemeen kunnen we zeggen dat de buitenlanders die tijdens een vakantie in Spanje autorijden verkeersboetes krijgen voor vanwege snelheidsovertredingen op nationale wegen en snelwegen. Als tweede op de lijst staat het fout parkeren of niet betalen voor parkeren. Nederland en België werken alweer enkele jaren samen met de Spaanse autoriteiten als het gaat om verkeersboetes die, als men deze niet betaald in Spanje, ongetwijfeld in de brievenbus terecht zullen komen. We hebben het hier dan vooral over boetes voor snelheidsovertredingen omdat de parkeerboetes vaak lokaal of regionaal geregeld zijn.

Betaling ter plaatse

De meest logische manier van het betalen van een verkeersboete is om dat ter plaatste te doen indien men bijvoorbeeld aan wordt gehouden door de politie. Het voordeel in Spanje is dat als men de boete meteen ter plaatse of zelfs binnen 20 dagen betaald men 50% korting krijgt (geldt overigens niet voor ernstige overtredingen). Dit in tegenstelling tot Nederland waar men na verloop van tijd zelfs meer moet betalen.

Datzelfde geldt ook voor een boete voor fout parkeren of het niet betalen voor parkeren. In de meeste gevallen kan iemand direct bij de “betaalpaal” de boete betalen door een bepaald bedrag te betalen wat op het ticket staat om zo de “multa” te annuleren. Zoniet kun je altijd terecht bij de lokale politie (Policia Local of Municipal).

In de brievenbus

Als men een boete uit Spanje thuis krijgt gestuurd heb je twee opties: of betalen via de website link die in de meeste gevallen in de brief vermeld wordt (multas.dgt.es) of wachten op de melding van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) die bevoegd is om de buitenlandse boetes te innen (in het geval van Nederland).

Als iemand een verkeersovertreding begaat in Spanje dan mogen de autoriteiten van dat land de gegevens opvragen bij het RDW. Het RDW verstrekt dan de persoonsgegevens alleen aan een bevoegde instantie, in Spanje het Ministerio del Interior die de leiding heeft over de Spaanse verkeersdienst DGT. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze gegevens.

Op de website van de ANWB lazen we dat je kunt weten of een brief echt is en uit Spanje komt door het volgende te controleren: de gegevens die op de brief staan wat betreft de overtreding zoals welke overtreding, datum en tijd, plaats, het kenteken, de naam van de eigenaar van het voertuig, het adres van de eigenaar en de instantie (in dit geval of het Ministerio del Interior of Dirección General de Tráfico (DGT). De website om boetes te betalen is multas-dgt.es (ook in het Engels). Meer informatie over het betalen van boetes is te lezen op de website van het DGT (in het Engels)

a692b63f87cce7dda4ba05db53de9409
Wat te doen bij een verkeersboete en hoe hoog zijn deze in Spanje
Wat moet je doen als je een verkeersboete hebt gekregen in Spanje, hoe betaal je deze ter plaatse of na de vakantie en wat zijn de bedragen.
icoon2022www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud