Search
menu
Search

Gemiddelde salaris in Spanje is niet het meest voorkomende brutoloon

Gemiddelde salaris in Spanje is niet het meest voorkomende brutoloon
Beeld: via canva.com

Gemiddelde salaris in Spanje is niet het meest voorkomende brutoloon

Het gemiddelde salaris in Spanje is de afgelopen jaren weliswaar gestegen, maar ligt nog altijd een stuk lager dan in veel andere Europese landen. Volgens cijfers van het Spaanse Statistiekbureau INE lag het gemiddelde brutosalaris in 2022 op 2.128 euro bruto per maand. Dit is een stijging van 2% vergeleken met 2021 en het hoogste niveau sinds 2006, toen de metingen begonnen bij het INE.

Toch verdient 30% van de loontrekkenden in Spanje minder dan 1.440 euro bruto per maand. Dit komt neer op ongeveer 5 miljoen mensen. De mediaan van het loon, wat wil zeggen de helft verdient meer en de helft verdient minder, lag op 1.814 euro bruto per maand.

Er zijn een aantal oorzaken voor de relatief lage lonen in Spanje zoals de productiviteit, ofwel de toegevoegde waarde per gewerkt uur, die in Spanje een stuk lager is dan in andere Europese landen. Redenen voor de lage productiviteit zijn onder meer een gebrek aan innovatie en investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Spanje kent daarnaast relatief veel tijdelijke arbeidscontracten, zo’n 25% van de werknemers heeft een tijdelijk contract, vooral in de dienstensector, waaronder de horeca, winkels en het toerisme. Dit soort contracten hebben vaak lagere lonen dan vaste contracten. Gemiddeld verdienden werknemers met een tijdelijk contract in 2022 1.684 euro bruto per maand, tegenover 2.247 euro voor werknemers met een vast contract.

Ongeveer 15% van de werknemers in Spanje werkt in deeltijd, vooral vrouwen. Deeltijdwerkers verdienen vanzelfsprekend minder omdat ze minder uren werken. Toch is het deeltijdloon gemiddeld ook lager dan het voltijdsalaris.

Verschillen tussen groepen

Er bestaan grote loonverschillen tussen bepaalde groepen op de Spaanse arbeidsmarkt:

  • Mannen en vrouwen – Mannen verdienen gemiddeld 2.304 euro bruto per maand, vrouwen daarentegen 1.942 euro. Dit komt onder meer door deeltijdwerk en tijdelijke contracten bij vrouwen.
  • Jongeren en ouderen – Werknemers onder de 25 jaar verdienen gemiddeld 1.315 euro bruto per maand. Bij 55-plussers is dit 2.381 euro.
  • Opleidingsniveau – Hogeropgeleiden verdienen aanzienlijk meer dan lageropgeleiden.
  • Regio – De lonen zijn het hoogst in Madrid en Baskenland en het laagst in Extremadura en Andalusië.

Conclusie is dat de gemiddelde lonen in Spanje stijgen tot boven de 2.100 euro, maar er blijven grote groepen werknemers die moeten rondkomen van minder dan 1.500 euro bruto per maand. De productiviteit, flexibilisering van de arbeidsmarkt en gelijkheid wat betreft lonen tussen mannen en vrouwen, leeftijden en regio’s zijn een verklaring voor deze situatie.

Ga naar de inhoud