Bijna 140.000 openstaande vacatures in een land met 2,8 miljoen werklozen

Bijna 140.000 openstaande vacatures in een land met 2,8 miljoen werklozen
Beeld: via canva.com

Bijna 140.000 openstaande vacatures in een land met 2,8 miljoen werklozen

Volgens de recentste cijfers van het Spaanse Statistiekbureau (INE) waren er in het vierde kwartaal van 2023 139.314 openstaande vacatures in heel Spanje. Van deze vacatures behoorde 89% tot de dienstensector. Een opvallend gegeven is de grote regionale verschillen in het aantal vacatures en dat Spanje het afgelopen jaar eindigde met 2,8 miljoen werklozen.

Madrid en Catalonië hadden veruit het hoogste aantal openstaande vacatures, met respectievelijk 31.474 en 26.927 vacatures. Aan de onderkant van de lijst stonden Cantabrië en La Rioja, met slechts 567 en 560 vacatures.

Maar wat wordt precies verstaan onder een vacature? Volgens het INE is een vacature een recent gecreëerde baan die niet bezet is of binnenkort vrij zal komen, en waarvoor de werkgever actief op zoek is naar een kandidaat van buiten het bedrijf.

Hoewel het totale aantal vacatures nog steeds hoog is, vertoont het wel een dalende trend. In vergelijking met het voorgaande kwartaal daalde het aantal vacatures met meer dan 16.000, een afname van 10,5%. Dit brengt het totale aantal openstaande vacatures op het laagste niveau in anderhalf jaar tijd.

Desondanks blijft het gebrek aan geschikte kandidaten voor openstaande vacatures een groot probleem voor werkgevers. Werkgeversorganisaties hebben hun onvrede geuit over deze mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, die ze toeschrijven aan verschillende oorzaken zoals demografische factoren, culturele en sociale veranderingen, en tekortkomingen in het onderwijssysteem.

Volgens de werkgeversorganisatie Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) heeft het grote aantal onvervulde vacatures directe gevolgen voor de productie, productiviteit, efficiënte benutting van kapitaalgoederen, bedrijfsoverdracht binnen familiebedrijven, groei van het mkb, en zelfs bedrijfssluitingen en verplaatsing van economische activiteit naar andere regio’s.

Cepyme noemt onder meer de volgende oorzaken voor de mismatch tussen vacatures en werklozen:

  • Bevolkingskrimp in bepaalde regio’s
  • Sociale zekerheidsstelsels die de urgentie om werk te vinden verminderen
  • Gebrekkige bemiddeling door de overheidsarbeidsbureaus
  • Onderwijssysteem dat te weinig voorbereidt op technische en technologische beroepen en levenslang leren
Ga naar de inhoud