Recordaantal banen in Spanje gecreëerd in 2023

Recordaantal banen in Spanje gecreëerd in 2023
Beeld: via canva.com

Recordaantal banen in Spanje gecreëerd in 2023

Spanje heeft in 2023 een recordaantal van 783.000 banen gecreëerd, het drievoudige van 2022. Ondanks de economische tegenwind is de arbeidsmarkt zeer sterk gebleven en is het aantal werkenden fors toegenomen. Daarnaast is het aantal werklozen met 193.400 personen afgenomen. Dat blijkt uit de driemaandelijkse EPA-cijfers van het Spaanse Statistiekbureau INE.

In 2023 is het aantal werkenden in Spanje met 3,8% gestegen vergeleken met 2022. Er kwamen maar liefst 783.000 banen bij, een historisch record. Hiermee komt het totale aantal werkenden uit op 21.246.900 (21,2 miljoen), eveneens een recordhoogte. Het aantal werklozen is met 1,2% gedaald vergeleken met 2022. Het aantal werklozen daalde met 193.400 naar 2.830.600 (2,8 miljoen) wat een werkloosheidspercentage is van bijna 11,8%. 

De sterke stijging van het aantal werkenden is opvallend gezien de economische tegenwind zoals de inflatie en renteverhogingen. Desalniettemin wist de arbeidsmarkt zich goed staande te houden. Sterker nog, de stijging is drie keer zo hoog als in 2022 toen er 278.900 banen bijkwamen.

Het overgrote deel van de nieuwe banen, 715.900, is in de private sector gecreëerd. Dat is meer dan 90% van alle nieuwe banen. Daarnaast ging het vooral om voltijdbanen, met een toename van 695.400 voltijdbanen. Het aantal deeltijdbanen nam minder sterk toe, met 87.600.

Ook het aantal banen met een vast contract steeg sterk, met meer dan 800.000 (+5,6%). Het aantal tijdelijke contracten daalde juist, met 140.300 (-4,5%). Hiermee kwam de mate van flexwerk uit op 16,5% van alle banen.

De arbeidsmarkt in Spanje heeft zich in 2023 uitzonderlijk sterk ontwikkeld ondanks de economische tegenwind. Er kwamen ruim 780.000 banen bij, vooral voltijdbanen en vaste contracten. Het totale aantal werkende steeg naar een recordhoogte van 21 miljoen.

Werklozen

Daling aantal werklozen

Naast de sterke toename van het aantal werkenden, daalde ook het aantal werklozen in 2023, met 193.400. Hiermee komt het totale aantal werklozen uit op 2,8 miljoen, het laagste niveau sinds 2007. De daling van 6,4% is wel minder sterk dan de daling in 2022. Toen daalde het aantal werklozen namelijk nog sterker. Niettemin blijft de afname een positieve ontwikkeling en wijst op een aantrekkende arbeidsmarkt.

Het werkloosheidspercentage, de verhouding tussen het aantal werklozen en de totale beroepsbevolking, daalde met 1,1 procentpunt naar 11,76%. Ook dit is het laagste niveau sinds 2008.

De daling is opvallend omdat de beroepsbevolking juist fors toenam in 2023, met 589.600 personen. Ondanks dat er dus meer mensen op zoek zijn naar werk, nam de werkloosheid af doordat er nog meer banen bij kwamen.

Wat is de EPA?

De Encuesta de población activa (EPA) is een continu en kwartaalgewijze enquête die door het Instituto Nacional de Estadística (INE) wordt uitgevoerd. De EPA verzamelt gegevens over de bevolking in relatie tot de arbeidsmarkt, waaronder:

  • De bevolkingsgroep die beschikbaar is om te werken (actieve bevolking)
  • De bevolkingsgroep die daadwerkelijk werkt (bezette bevolking)
  • De bevolkingsgroep die werk zoekt maar niet werkt (werkloze bevolking)

De EPA wordt uitgevoerd op een representatieve steekproef van ongeveer 200.000 personen. De enquête wordt uitgevoerd door middel van persoonlijke interviews, telefooninterviews of online-interviews.

De maandelijkse cijfers van de Spaanse sociale zekerheid geven een indicatie van het aantal personen dat ingeschreven staat bij de sociale zekerheid. Deze cijfers omvatten zowel personen die werken als personen die werkloos zijn maar een uitkering ontvangen van de sociale zekerheid.

Het belangrijkste verschil tussen de EPA en de cijfers van de sociale zekerheid is dat de EPA rekening houdt met personen die werkloos zijn, maar geen uitkering ontvangen van de sociale zekerheid. Deze personen worden in de EPA beschouwd als werkloos, terwijl ze in de cijfers van de sociale zekerheid als inactief worden beschouwd.

Een ander verschil is dat de EPA ook gegevens verzamelt over de positie van personen op de arbeidsmarkt, zoals de sector waarin ze werken, de functie die ze uitoefenen en hun arbeidsduur. Deze gegevens worden niet verzameld door de sociale zekerheid.

In het algemeen zijn de cijfers van de EPA nauwkeuriger dan de cijfers van de sociale zekerheid. Dit komt doordat de EPA een representatiever beeld geeft van de totale bevolking in relatie tot de arbeidsmarkt.

Ga naar de inhoud