Meer werklozen en minder werkenden in het eerste kwartaal van 2024 in Spanje

Meer werklozen en minder werkenden in het eerste kwartaal van 2024 in Spanje
Beeld: AI-beeld / redactie

Meer werklozen en minder werkenden in het eerste kwartaal van 2024 in Spanje

Volgens de gegevens van het Spaanse Statistiekbureau (INE) is de werkloosheid in Spanje in het eerste kwartaal van 2024 gestegen met 117.000 personen, een toename van 4% in vergelijking met het vorige kwartaal. Dit brengt het totale aantal werklozen in Spanje op 2.977.900 personen, het hoogste niveau sinds het eerste kwartaal van 2023. Er zijn in dezelfde periode ook bijna 140.000 banen vernietigd.

De werkloosheid is gestegen in verschillende sectoren, maar sommige sectoren zijn harder getroffen dan andere. De bouwsector en de toeristische sector, die vaak afhankelijk zijn van seizoensarbeid, hebben een grote toename van werkloosheid ervaren. Ook de detailhandel en de productiesector hebben te maken met een afname van werkgelegenheid.

Hoewel de werkloosheid in heel Spanje is gestegen, zijn er grote regionale verschillen. Sommige regio’s zoals Andalusië en Extremadura hebben van oudsher een hogere werkloosheid, terwijl regio’s zoals Madrid en Catalonië een lagere werkloosheid hebben. Deze regionale verschillen weerspiegelen de economische diversiteit en de verschillende sterke punten in sectoren van elk gebied.

De stijgende werkloosheid heeft verstrekkende gevolgen voor de Spaanse samenleving. Naast de economische impact, zoals een daling van de koopkracht en een toename van de armoede, heeft werkloosheid ook een negatieve invloed op het welzijn en de mentale gezondheid van de getroffen individuen en hun families.

Naast de stijging van de werkloosheid, hebben de recente cijfers van het INE ook een daling van de werkgelegenheid aangetoond. In het eerste kwartaal van 2024 zijn er 139.700 banen verloren gegaan, een daling van bijna 1% in vergelijking met het vorige kwartaal. Dit is het laagste niveau van werkgelegenheid sinds het eerste kwartaal van 2023.

Een opvallend aspect van de daling van de werkgelegenheid is de concentratie in tijdelijke contracten. Het aantal tijdelijke contracten is in het eerste kwartaal met 173.500 gedaald, terwijl het aantal vaste contracten juist is toegenomen met 103.700. Dit heeft geleid tot een daling van het aandeel tijdelijke arbeid tot bijna 16%, het laagste niveau in de historische reeks.

Ondanks de daling van de werkgelegenheid, is het aantal actieven (de som van werkenden en werklozen) in het eerste kwartaal slechts licht gedaald met 22.700 personen (-0,09%). Dit duidt erop dat de arbeidsparticipatie in Spanje relatief hoog blijft, wat deels kan worden verklaard door de vergrijzing van de bevolking en de toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Ga naar de inhoud