Search
menu
Search

Huurprijzen, regels en subsidies in 2023 en 2024 in Spanje

Huurprijzen, regels en subsidies in 2023 en 2024 in Spanje
Beeld: via canva.com

Huurprijzen, regels en subsidies in 2023 en 2024 in Spanje

De huurprijzen in Spanje zijn de afgelopen jaren flink gestegen. In 2022 was de gemiddelde huurprijs voor een appartement in Spanje 1.046 euro per maand, een stijging van 9% vergeleken met het jaar ervoor. In Madrid was de gemiddelde huurprijs zelfs 1.345 euro per maand, een stijging van 11%.

Deze stijging van de huurprijzen is te wijten aan een aantal factoren, waaronder de toenemende vraag naar huurwoningen, de beperkte voorraad aan huurwoningen en de lage rentetarieven. De toenemende vraag naar huurwoningen is het gevolg van de economische groei in Spanje, de immigratie en de toenemende vergrijzing.

De beperkte voorraad aan huurwoningen is het gevolg van de hoge prijzen van koopwoningen en de beperkte investeringen in de bouw van nieuwe huurwoningen. De lage rentetarieven maken het voor beleggers aantrekkelijk om in huurwoningen te investeren, waardoor de vraag naar huurwoningen verder toeneemt.

In 2023 gold een maximale huurverhoging van 2%. Deze beperking gold voor zowel grote verhuurders (meer dan 10 woningen) als kleine verhuurders. De maximale huurverhoging gold voor bestaande huurcontracten. Bij nieuwe verhuur mocht de huurprijs onbeperkt worden verhoogd.

Regels voor huurverhoging in 2024

Vanaf 2024 verandert het beleid in Spanje. Voor grote verhuurders (meer dan 10 woningen) blijft de maximale huurverhoging 3%. Voor kleine verhuurders vervalt de maximale huurverhoging. Zij mogen de huur weer onbeperkt verhogen bij bestaande huurders.

Het nieuw huurverhogingsbeleid heeft enkele consequenties zoals: Als je huur nu 1.500 euro per maand is, mag de verhuurder de huur in 2024 met maximaal 45 euro verhogen. Als je huurcontract in 2024 afloopt, kan de nieuwe huurprijs veel hoger worden vastgesteld, vooral bij kleine verhuurders.

De huurprijzen in Spanje stijgen snel. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter is de afgelopen tien jaar tussen 2013 en 2023 met maar liefst 66% gestegen. In de grote steden Madrid, Barcelona en de Balearen ligt de gemiddelde huurprijs inmiddels boven de 16 euro per vierkante meter. De laagste huurprijzen vind je in Extremadura met gemiddeld 6,10 euro per vierkante meter.

Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen voor de snelle stijging van de huurprijzen in Spanje zoals de toename van het aantal expats en digitale nomades, populariteit van vakantieverhuur via Airbnb, beperkt aanbod en hoge vraag in de grote steden en weinig nieuwbouw sinds de financiële crisis van 2008.

Subsidies voor huurders

De Spaanse overheid en regionale overheden bieden een aantal subsidieregelingen en tegemoetkomingen aan voor huurders:

Algemene huursubsidie: Voor huishoudens met een laag inkomen. De hoogte is afhankelijk van leeftijd, gezinssamenstelling en inkomen.

Subsidies voor specifieke doelgroepen: Jongeren tot 35 jaar: bonus van 250 euro per maand voor de huur. Minimum inkomen is vereist. Ouderen en gehandicapten kunnen in aanmerking komen voor specifieke regelingen.

Lokale regelingen: Verschillende gemeenten hebben eigen regelingen, zoals urgentieverklaringen voor sociale huurwoningen. Neem contact op met de gemeentelijke sociale dienst.

Ga naar de inhoud