Search
menu
Search

Dit wordt de lage-emissiezone van de stad Málaga in 2024

Dit wordt de lage-emissiezone van de stad Málaga in 2024
Beeld: via canva.com

Dit wordt de lage-emissiezone van de stad Málaga in 2024

De stad Málaga aan de Costa del Sol is van plan om in de loop van 2024 een lage-emissiezone (LEZ) in te voeren in delen van de stad. Dit artikel geeft een overzicht van de plannen voor de LEZ in Málaga, waar ze in principe al te laat mee zijn.

Málaga moet volgens de wet een LEZ invoeren om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Voertuigen zijn een belangrijke bron van luchtvervuiling in steden. Door de meest vervuilende voertuigen te weren uit bepaalde zones, hoopt men de uitstoot van onder andere fijnstof en stikstofoxiden terug te dringen.

Een betere luchtkwaliteit zal positieve gezondheidseffecten hebben voor de inwoners van Málaga. Daarnaast helpt het de stad om aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te voldoen.

De lage-emissiezone in Málaga zal naar verwachting in werking treden in het eerste kwartaal van 2024. In eerste instantie zal de LEZ echter nog niet strikt gehandhaafd worden. Pas vanaf 2025 zullen de eerste voertuigen geweerd worden.

De LEZ beslaat 437 hectare in de kern van de stad Málaga. Dit gebied omvat onder andere:

  • Het historische centrum
  • De wijk Soho
  • Het Cultuurcentrum van Málaga (CAC)

Via deze online kaart kan nagegaan worden of een specifiek adres binnen de grenzen van de LEZ valt. (Open het menu aan de linkerkant, ga naar Medio ambiente en klik daarop. Ga vervolgens naar Zona de Bajas Emisiones. Daarna worden deze met een oranje kleur op de kaart van Málaga aangegeven)

Fasering maatregelen

In 2024 geldt een overgangsperiode en zijn er nog geen rijverboden. Vanaf 2025 mogen dieselvoertuigen met emissieklasse B nog wel de LEZ is, maar oudere diesels (zonder emissie-etiket) worden geweerd. Er zijn wel uitzonderingen voor voertuigen die in Málaga geregistreerd staan. In 2026 vervalt ook de uitzondering voor diesel B, waardoor enkel nog diesel C en schoner toegestaan zijn.

Voor bestelwagens geldt de planning iets anders: daarvoor begint de LEZ pas in 2027 effectief te worden.

Uitzonderingen

De LEZ in Málaga voorziet een aantal uitzonderingen:

  • Voertuigen die in Málaga geregistreerd staan, mogen langer de LEZ in, ook met een oudere dieselmotor.
  • Voor bestelwagens geldt een ruimere overgangsperiode.
  • Prioritaire voertuigen en voertuigen voor specifieke diensten (politie, brandweer, ambulance, nutsbedrijven) zijn vrijgesteld.

Eigenaars van oudere dieselvoertuigen die niet in Málaga geregistreerd staan, krijgen tot 2025 de tijd om hun registratie te veranderen naar een adres in Málaga.

Handhaving

De handhaving zal gebeuren met camera’s die nummerplaten herkennen. Overtreders riskeren een boete. Hoe hoog die boetes exact zullen zijn, moet nog beslist worden.

emissiezone torremolinos
Dit wordt de lage-emissiezone van de stad Torremolinos in 2024
Zoals bekend moeten alle steden in Spanje met meer dan 50.000 inwoners een lage-emissiezone instellen vanaf 2024, ook Torremolinos aan de Costa del Sol heeft de zone bepaald.
logo1 1www.spanjevandaag.com
marbella zonas
Dit wordt de lage-emissiezone van de stad Marbella in 2024
Zoals bekend moeten alle steden in Spanje met meer dan 50.000 inwoners een lage-emissiezone instellen vanaf 2024, ook Marbella aan de Costa del Sol heeft de zone bepaald.
logo1 1www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud