Search
menu
Search

Vrouwen werken vanaf nu tot het einde van het jaar gratis in Spanje

Vrouwen werken vanaf nu tot het einde van het jaar gratis in Spanje
Beeld: via canva.com

Vrouwen werken vanaf nu tot het einde van het jaar gratis in Spanje

In Spanje heeft de loonkloof tussen mannen en vrouwen een kritiek punt bereikt, volgens een analyse van de vakbond UGT. Vanaf 29 november tot het einde van het jaar zullen vrouwen effectief ‘zonder’ betaling werken vanwege deze ongelijkheid.

Het onderzoek van de Spaanse vakbond UGT onthult dat voor elke euro die een man verdient, een vrouw slechts 91,1 cent ontvangt. Dit vertaalt zich in bijna 9% minder loon per uur, wat neerkomt op 32,5 dagen per jaar dat vrouwen gratis werken. Hoewel dit cijfer een kleine verbetering laat zien vergeleken met vorig jaar, toen er 34 dagen werden geteld, blijft de situatie in Spanje alarmerend.

In vergelijking met andere landen in de Europese Unie is de kloof nog groter met vrouwen die bijna 13% minder verdienen dan mannen, wat neerkomt op ongeveer anderhalve maand salaris per jaar (ongeveer 46 dagen). Spanje doet het iets beter dan het Europese gemiddelde, maar het blijft zorgwekkend. UGT wijst erop dat Spanje de 7e plaats inneemt onder EU-landen met de kleinste loonkloof, dankzij recente initiatieven voor loongelijkheid.

Maatregelen zoals de verhoging van het minimumloon en de invoering van gelijkheidsplannen en uitgesplitste loonregisters op basis van geslacht hebben bijgedragen aan het verkleinen van deze ongelijkheid.

Europese richtlijn

Een belangrijke stap op Europees niveau is de goedkeuring van een richtlijn die de gelijke beloning van mannen en vrouwen voor werk van gelijke waarde versterkt. UGT hoopt dat deze richtlijn vóór mei 2026 in de Spaanse wetgeving wordt geïntegreerd, waardoor de verantwoordelijkheden van werkgevers op het gebied van loongelijkheid toenemen.

De loonkloof vertegenwoordigt niet alleen een economisch onrecht, maar weerspiegelt ook diepere ongelijkheden in de samenleving. Het heeft niet alleen invloed op vrouwen in hun huidige arbeidsleven, maar heeft ook gevolgen op de lange termijn, met inhouden aanzienlijke verschillen in pensioenuitkeringen.

Gevolgen loonkloof

De loonkloof heeft verstrekkende gevolgen voor vrouwen in Spanje, zowel op de korte als op de lange termijn. De loonkloof betekent dat vrouwen over het algemeen minder koopkracht hebben. Ze kunnen zich minder permitteren en moeten keuzes maken over waar ze wel en niet op kunnen bezuinigen.

Op de lange termijn zorgt de lagere beloning ervoor dat vrouwen ook minder pensioen opbouwen. Hierdoor hebben ze op latere leeftijd een verhoogd armoederisico. Bovendien draagt de loonongelijkheid bij aan het in stand houden van de traditionele rolverdeling, waarbij de man kostwinner is en de vrouw de zorgtaken op zich neemt. Dit belemmert de economische zelfstandigheid van vrouwen.

Ga naar de inhoud