Vrouwen verdienen gemiddeld 19 procent minder dan mannen in Spanje

Vrouwen verdienen gemiddeld 19 procent minder dan mannen in Spanje
Beeld: via canva.com

Vrouwen verdienen gemiddeld 19 procent minder dan mannen in Spanje

In de hedendaagse samenleving blijft de strijd voor een gelijk salaris tussen mannen en vrouwen een hardnekkig probleem. Ondanks vele inspanningen om genderdiscriminatie te bestrijden, bestaat er nog steeds een aanzienlijke loonkloof tussen mannen en vrouwen. Dit is vooral zorgwekkend in landen zoals Spanje, waar recente gegevens laten zien dat vrouwen bijna 19% minder verdienen dan hun mannelijke collega’s.

De Spaanse Vereniging voor Epidemiologie (SEE) heeft deze zorgwekkende realiteit aan de kaak gesteld en gewaarschuwd dat Spanje ver verwijderd is van het bereiken van gelijke beloning op basis van geslacht. Hoewel er wetten zijn ingevoerd om salarisdiscriminatie aan te pakken, blijft de loonkloof hardnekkig bestaan. Volgens gegevens van het Spaanse Statistiekbureau (INE) bedraagt het gemiddelde jaarsalaris van Spaanse vrouwen slechts € 13.531, in vergelijking met € 18.491 voor mannen.

De loonkloof is geen uniform probleem, maar varieert aanzienlijk per sector. De SEE benadrukte dat de kloof in de gezondheidszorg en sociale dienstverlening oploopt tot meer dan 21%, terwijl in wetenschappelijke en technische beroepen het verschil 20,5% bedraagt.

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verdienen Spaanse vrouwen gemiddeld 14% minder dan mannen. Dit cijfer is iets lager dan het EU-gemiddelde van bijna 16%, maar nog steeds verontrustend hoog.

De OESO-gegevens tonen aan dat de loonkloof in Spanje over de hele linie aanwezig is, zowel in particuliere als overheidssectoren. Bovendien neemt de kloof toe naarmate het opleidingsniveau stijgt, wat erop wijst dat genderdiscriminatie diepgeworteld is in de Spaanse arbeidsmarkt.

Een bijzonder zorgwekkende groep zijn moeders en alleenstaande vrouwen, die vaak de zwaarste last van de loonkloof dragen. Volgens de OESO verdienen moeders in Spanje gemiddeld 24% minder dan vaders, terwijl alleenstaande moeders een loonkloof van maar liefst 30% ervaren.

Naast de financiële ongelijkheid kampen Spaanse vrouwen ook met minder arbeidsrechten dan hun mannelijke collega’s. Onderzoek toont aan dat vrouwen vaker tijdelijke contracten hebben, minder carrièremogelijkheden krijgen en minder vertegenwoordigd zijn in leidinggevende functies.

Een groot deel van de loonkloof kan worden toegeschreven aan hardnekkige discriminatie en vooroordelen op de werkvloer. Vrouwen worden vaak gezien als minder capabel of minder toegewijd aan hun carrière, waardoor ze minder kansen krijgen op promotie of salarisverhoging.

Ga naar de inhoud