Dit zijn de gevaarlijkste wegen van Spanje

Dit zijn de gevaarlijkste wegen van Spanje
Beeld: via canva.com

Dit zijn de gevaarlijkste wegen van Spanje

Bijna 8% van de 25.100 geanalyseerde kilometers presenteert een verhoogd risico (middelhoog tot hoog) een recent onderzoek van de RACE-Foundation over de toestand van het Spaanse wegennet in de periode 2020-2022. Dit komt neer op in totaal 1974 kilometer aan Spaanse wegen met dit risiconiveau. Maar wat zijn de gevaarlijkste wegen van Spanje?

Het onderzoek heeft 56 trajecten met een verhoogd risico gelokaliseerd, waarvan 9 worden beschouwd als ‘zwarte’ trajecten met een maximaal risico voor de veiligheid van de weggebruikers. Daarnaast zijn er 47 trajecten aangemerkt als ‘rood’, met een middelhoog risico.

Voor het onderzoek zijn in totaal 2987 ongevallen op het Spaanse wegennet tussen 2020-2022 in ogenschouw genomen, waarvan 982 ongevallen met dodelijke afloop, waarbij 1096 personen om het leven kwamen en 2616 personen ernstig gewond raakten.

De N-6 in Galicië, tussen kilometerpunt 517,1 en 528,5, wordt in het onderzoek aangemerkt als de weg met het hoogste risico op een ernstig ongeval. De overige zwarte trajecten met een hoog risico bevinden zich op de volgende wegen:

 • N-323 (Andalusië)
 • N-631 (Castilië en León)
 • N-345 (Murcia regio)
 • N-432 (Andalusië)
 • N-502 (Castilië en León)
 • N-634 (Cantabrië)
 • N-340 (Valencia regio)
 • N-642 (Galicië)

Enkele trajecten springen er specifiek uit als bijzonder zorgwekkend. Het traject van de N-323 in de provincie Granada (tussen kilometer 172,5 en 190,3) en dat van de N-634 tussen kilometer 232,8 en 243,1 in Cantabrië worden sinds de rapporten van 2019 en 2021 aangemerkt als een van de gevaarlijkste van Spanje. 

Het meest verontrustende traject bevindt zich echter op de N-345 in de provincie Murcia (tussen kilometer 0 en 7,2). Dit traject kent al sinds het rapport van 2017 tot en met 2019 een hoog risico. Op regionaal niveau blijkt uit het rapport dat Catalonië het grootste aandeel risicovolle wegen kent met 11,3% van de wegen. Castilië en León volgt met 9,9%.

De onderzoeksresultaten wijzen uit dat de gevaarlijkste wegen over het algemeen conventionele wegen zijn met een enkele rijbaan, kruisingen op gelijkvloers en een gemiddelde intensiteit van minder dan 10.000 voertuigen per dag.

Drukke wegen veiliger

Opvallend genoeg zijn de drukker bereden wegen juist veiliger. De RACE legt uit dat op deze wegen minder ongevallen per voertuig plaatsvinden, aangezien er geen sprake is van tegengesteld verkeer, geen gelijkvloerse kruisingen en een hoger niveau van passieve veiligheid. Ongevallen op deze wegen hebben over het algemeen minder ernstige gevolgen.

De kenmerken van de gevaarlijkste wegen blijken met elkaar overeen te komen. Het gaat doorgaans om wegen met de volgende eigenschappen:

 • Conventionele wegen met één rijbaan
 • Gelijkvloerse kruisingen
 • Gemiddelde intensiteit lager dan 10.000 voertuigen per dag

Op smalle, conventionele wegen met een lage verkeersintensiteit is het risico op frontale botsingen en ongevallen bij het kruisen verhoogd. Bestuurders hebben minder ruimte om uit te wijken in geval van nood.

In tegenstelling tot conventionele wegen bieden autosnelwegen en autowegen een hoger veiligheidsniveau dankzij hun ontwerp:

 • Gescheiden rijbanen voor beide richtingen
 • Ongelijkvloerse kruisingen
 • Uitgebreidere veiligheidsvoorzieningen

Op deze wegen is het risico op frontale botsingen en ongevallen bij kruisingen verwaarloosbaar, waardoor ernstige ongevallen minder vaak voorkomen.

Ga naar de inhoud