De nieuwbouw in Spanje daalt met 1.000 minder woningen in 2023

De nieuwbouw in Spanje daalt met 1.000 minder woningen in 2023
Beeld: via canva.com

De nieuwbouw in Spanje daalt met 1.000 minder woningen in 2023

De vastgoedmarkt in Spanje, die na de vastgoedbubbel langzaam herstelde, lijkt nu te stagneren. In 2023 werden bijna 1.000 minder bouwvergunningen voor nieuwe woningen verleend dan in 2022. De bouwsector draagt nog steeds slechts 5% bij aan het Spaanse BBP en er worden bij lange na niet genoeg woningen gebouwd om aan de vraag te voldoen. Op dit moment probeert de overheid de sector te stimuleren.

In 2023 werden er in Spanje 107.934 bouwvergunningen afgegeven voor nieuwbouwwoningen, 0,91% minder dan de 108.923 in 2022. Het is de eerste daling in twee jaar tijd. De meeste vergunningen (77,8%) waren voor 84.409 appartementen, de rest voor 23.844 eengezinswoningen. De gemiddelde oppervlakte van de nieuwbouwappartementen was 108,6 m², van de eengezinswoningen 195,6 m².

Ondanks het lichte herstel van de laatste jaren blijft het aantal nieuwbouwwoningen al jaren schommelen rond de 100.000 per jaar. In de topjaren van de vastgoedbubbel lag dit aantal boven de 500.000. Het dieptepunt lag in 2013 met slechts 34.288 nieuwe woningen, ongeveer evenveel als er nu in vier maanden tijd worden gebouwd. De huidige productie is dus lang niet genoeg om aan de vraag te voldoen. Er komen jaarlijks zo’n 200.000 nieuwe huishoudens bij in Spanje.

Het gebrek aan nieuwbouw drijft de prijzen voor nieuwe woningen sterk op. In het derde kwartaal van 2023 lagen de prijzen 11% hoger dan een jaar eerder. Bestaande woningen werden 3% duurder. De prijsstijgingen lijken ook niet af te vlakken.

De overheid probeert de sector te stimuleren

De Spaanse overheid is zich bewust van de problemen en probeert via verschillende maatregelen de bouwsector te stimuleren. Zo heeft de minister 22.242 nieuwe sociale huurwoningen aangekondigd, meer dan de 20.000 die aanvankelijk gepland waren.

Door de malaise in de sector is het aandeel van de bouwnijverheid in het Spaanse BBP gedaald tot zo’n 5%. Op het hoogtepunt van de vastgoedbubbel was dit aandeel meer dan 10%. Economen pleiten voor meer stimulering van de sector.

Naast de sociale huurwoningen kondigde de regering ook plannen aan zoals goedkope leningen voor projectontwikkelaars, belastingvoordelen voor kopers van nieuwbouw, vereenvoudiging van vergunningsprocedures en investeringen in de bouw van duurzame woningen.

Of deze plannen voldoende zullen zijn om de neerwaartse trend in de nieuwbouw te keren is nog maar de vraag. Veel hangt ook af van de algemene economische ontwikkeling en het vertrouwen van consumenten en investeerders.

Ga naar de inhoud