Een op de zes Spanjaarden verdiende 1000 euro of minder per maand in 2022

Een op de zes Spanjaarden verdiende 1000 euro of minder per maand in 2022
Beeld: via canva.com

Een op de zes Spanjaarden verdiende 1000 euro of minder per maand in 2022

Volgens de recentste gegevens van het Spaanse Statistiekbureau (INE) bedroeg het gemiddelde bruto jaarsalaris in Spanje in 2022 26.948,87 euro. Dit is een stijging van 4% vergeleken met het voorgaande jaar. Wat echter ook blijkt uit de cijfers is dat een op de zes Spaanse werknemers 1000 euro of minder per maand verdiende in 2022, toen dat b bedrag het wettelijk minimumsalaris was.

In 2022 ontving 17% van de werknemers het maximale interprofessionele minimumloon (SMI), dat toen was vastgesteld op 1000 euro per maand in 14 betalingen, ofwel 14.000 euro per jaar. Daarnaast ontving bijna de helft (48%) één tot twee keer de SMI, wat betekent dat twee op de drie werknemers (65%) 2000 euro of minder per maand verdienden. 

Ongeveer 20% van de werkenden verdiende het equivalent van twee tot drie minimumlonen (2000 tot 3000 euro/maand), terwijl slechts 0,14% een beloning kreeg die meer dan acht keer het minimumloon (8000 euro/maand) was.

Er zijn aanzienlijke verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen in Spanje. In 2022 bedroeg het gemiddelde bruto jaarsalaris voor vrouwen 24.359,82 euro, terwijl dat voor mannen 29.381,84 euro was. Dit betekent dat vrouwen gemiddeld 83% van het salaris van mannen ontvangen.

De salarissen variëren sterk tussen economische sectoren in Spanje. De best betaalde sector was die van de energievoorziening, met een gemiddeld jaarsalaris van 55.470,69 euro. De sector met de laagste salarissen was de horeca, met een gemiddeld jaarsalaris van 16.274,71 euro.

Ook binnen bedrijven en organisaties zijn er aanzienlijke verschillen in salarisniveaus. Directeuren en managers verdienden gemiddeld 59.479 euro per jaar, terwijl ongeschoolde werknemers in de dienstensector gemiddeld slechts 14.665 euro per jaar ontvingen.

Het opleidingsniveau is een belangrijke factor die het salarisniveau in Spanje beïnvloedt. Werknemers met een universitaire opleiding (licentiaat of doctoraat) verdienden gemiddeld 44.672 euro per jaar, terwijl werknemers zonder afgeronde basisschool slechts 17.334 euro per jaar ontvingen.

Ook het type arbeidscontract heeft invloed op het salaris. Werknemers met een vast contract verdienden gemiddeld 27.193 euro per jaar, terwijl werknemers met een tijdelijk contract gemiddeld 25.097 euro per jaar ontvingen.

Er werden ook verschillen per nationaliteit geregistreerd. Spaanse werknemers verdienden gemiddeld 27.500 euro per jaar, terwijl werknemers afkomstig uit Amerika gemiddeld 18.215 euro per jaar ontvingen. Ook wat betreft de leeftijden waren er verschillen. Oudere werknemers (65 jaar en ouder) verdienden gemiddeld 30.497 euro per jaar, terwijl jongere werknemers (onder de 20 jaar) slechts 10.597 euro per jaar ontvingen.

Ga naar de inhoud