Search
menu
Search

188.000 handtekeningen tegen roken op terrassen in Spanje

188.000 handtekeningen tegen roken op terrassen in Spanje
Beeld: via canva.com & freepik

188.000 handtekeningen tegen roken op terrassen in Spanje

In Spanje is het roken op terrassen van bars en restaurants nog steeds toegestaan, ondanks de wetgeving die in 2010 is ingevoerd om openbare ruimtes rookvrij te maken. Dit heeft geleid tot een petitie van de NGO Nofumadores, waarbij bijna 188.000 handtekeningen zijn verzameld om te pleiten voor een verbod op roken op alle terrassen van de horeca. De nieuwe minister van Volksgezondheid heeft recent nog bekend gemaakt dat er in 2024 weer gekeken wordt naar een mogelijk rookverbod op terrassen in Spanje.

Roken is een verslaving die moeilijk te doorbreken is vanwege de nicotine die in sigaretten zit. Deze stof zorgt ervoor dat het lichaam afhankelijk wordt van de sigaretten en dat het stoppen met roken erg moeilijk kan zijn. Volgens recente cijfers rookt ongeveer 25% van de Spaanse bevolking, wat neerkomt op ongeveer 11,5 miljoen mensen. Deze cijfers laten zien dat roken nog steeds een veelvoorkomend probleem is en dat er meer gedaan moet worden om mensen te helpen bij het stoppen met deze schadelijke gewoonte.

In Spanje is het roken op terrassen van bars en restaurants nog steeds toegestaan, ondanks de wetgeving die in 2010 is ingevoerd om openbare ruimtes rookvrij te maken. De NGO Nofumadores heeft bijna 188.000 handtekeningen verzameld om te pleiten voor een verbod op roken op alle terrassen van de horeca. Deze petitie, genaamd ‘Terrazas sin humo ¡YA!’, blijft steun krijgen via Change.org en heeft de aandacht gevestigd op het feit dat het aantal rokers in Spanje sinds 2006 is gestagneerd en dat de wet van 2010 heeft geleid tot terrassen die rookruimtes zijn geworden door de onduidelijkheid van de wet.

Het roken op terrassen van bars en restaurants heeft een grote impact op zowel de rokers als de niet-rokers. Voor rokers kan het moeilijk zijn om te stoppen met roken wanneer ze zich op een terras bevinden waar anderen ook roken. Dit komt doordat ze worden blootgesteld aan de verleiding en druk van andere rokers. Bovendien kan het roken op terrassen ook leiden tot meeroken voor niet-rokers, wat schadelijk is voor hun gezondheid. Volgens een studie van Nofumadores voldoet 85% van de terrassen niet aan de wetgeving en worden niet-rokers dus blootgesteld aan de schadelijke effecten van tabaksrook.

Uit cijfers blijkt dat er weinig verbetering is in de naleving van de wetgeving met betrekking tot roken op terrassen. Dit is een zorgwekkende situatie, aangezien het aantal rokers in Spanje nog steeds hoog is en de gezondheid van niet-rokers in gevaar wordt gebracht.

De petitie ‘Terrazas sin humo ¡YA!’ heeft veel steun gekregen van zowel individuen als organisaties. De Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) heeft aangegeven dat 72% van de Spanjaarden voorstander is van een verbod op roken op terrassen van bars en restaurants. Daarnaast heeft ook de Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) zich uitgesproken voor een rookvrije omgeving op terrassen. Volgens SEPAR wordt 77% van de bevolking blootgesteld aan tabaksrook en is passief roken de oorzaak van de dood van 2.250 mensen per jaar.

De Tabakswet in Spanje

De huidige tabakswet in Spanje, die in 2010 is ingevoerd, verbiedt het roken in openbare ruimtes zoals bars, restaurants en kantoren. Echter, er is een uitzondering gemaakt voor terrassen, waardoor het roken op deze plekken nog steeds toegestaan is. Dit heeft geleid tot de problematiek van roken op terrassen en de noodzaak van een duidelijkere wetgeving.

Het grootste probleem met de huidige tabakswet in Spanje is het gebrek aan duidelijkheid over het roken op terrassen. Volgens de wet is het roken op terrassen toegestaan, maar er zijn geen specifieke regels vastgesteld over hoe dit moet gebeuren. Dit heeft ertoe geleid dat veel terrassen zich niet houden aan de wet en dat niet-rokers worden blootgesteld aan tabaksrook. Daarnaast is er ook geen duidelijke definitie van wat een terras precies is, waardoor er verwarring ontstaat over welke plekken wel of niet onder de wet vallen.

Verschillende Interpretaties van Wat een Terras is

OrganisatieDefinitie van een Terras
Ministerie van GezondheidEen buitenruimte die aan minstens één zijde open is
NofumadoresEen buitenruimte die aan alle kanten open is
HooggerechtshofEen buitenruimte die aan minstens twee zijden open is
Bron: Onderzoek en verklaringen van bovengenoemde organisaties

Uit deze tabel blijkt dat er verschillende interpretaties zijn van wat een terras precies is. Dit zorgt voor verwarring en maakt het moeilijk om de wetgeving te handhaven.

Gezien de problematiek van roken op terrassen en de steun voor een rookvrije omgeving, is er een duidelijk verbod nodig op roken op alle terrassen van bars en restaurants. Dit zou niet alleen de gezondheid van niet-rokers beschermen, maar ook rokers helpen bij het stoppen met deze schadelijke gewoonte. Bovendien zou een duidelijk verbod ervoor zorgen dat de wetgeving beter wordt nageleefd en dat er geen verwarring meer is over wat wel of niet onder de wet valt.

rookverbod spanje
Spanje gaat opnieuw kijken naar een rookverbod op terrassen
Het lijkt erop dat Spanje binnenkort ook een verbod op roken op terrassen zal invoeren. Met de steun van meer dan 70% van de bevolking en de vergelijking met andere landen lijkt dit een logische stap, maar naast voorstanders zijn er natuurlijk ook veel tegenstanders.
logo1 1www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud