Search
menu
Search

Gemiddelde salaris is met 1.920 euro op hoogste niveau ooit in Spanje

Gemiddelde salaris is met 1.920 euro op hoogste niveau ooit in Spanje
Beeld: via canva.com

Gemiddelde salaris is met 1.920 euro op hoogste niveau ooit in Spanje

Spanje heeft de afgelopen jaren een sterke economische groei doorgemaakt en dit is ook terug te zien in de salarissen. Volgens het Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo rapport van 2023 is het gemiddelde salaris in Spanje gestegen naar € 1.920 per maand, wat een stijging van 5,4% betekent vergeleken met het voorgaande jaar. Dit is het hoogste niveau ooit gemeten door de consultancy firma en toont aan dat de trend van salarisstijgingen zich blijft voortzetten. Het gemiddelde salaris is echter niet hetzelfde als het reële salaris.

In deze analyse zijn de salarisveranderingen van de afgelopen acht kwartalen onderzocht. De gegevens van het vierde kwartaal van 2023 zijn vergeleken met die van hetzelfde kwartaal in 2021. Om te voorkomen dat incidentele veranderingen de resultaten vertekenen, wordt er altijd gewerkt met een gemiddelde over vier kwartalen. Dit betekent dat het salaris in alle autonome regio’s nu op het hoogste niveau ooit staat.

Helaas betekent dit niet dat alle werknemers in Spanje evenveel profiteren van deze salarisstijgingen. Uit het rapport blijkt namelijk dat maar liefst 15 autonome regio’s een daling hebben gezien in hun reële salaris, wat betekent dat hun salaris niet voldoende is gestegen om de inflatie te compenseren. Dit betekent dat werknemers in deze regio’s eigenlijk minder koopkracht hebben dan het voorgaande jaar.

De enige autonome regio die een uitzondering vormt op deze trend is Madrid. De hoofdstad van Spanje en de gelijknamige autonome regio behoudt haar positie als de regio met het hoogste gemiddelde salaris, namelijk € 2.282 per maand. Dit betekent een stijging van 6,7% vergeleken met het voorgaande jaar. Dit is ook het hoogste niveau ooit gemeten voor Madrid. Deze sterke stijging kan worden verklaard door de grote aanwezigheid van multinationale bedrijven en de hoge vraag naar gekwalificeerd personeel in de regio.

Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich Andalusië, waar het gemiddelde salaris met 1,4% is gedaald vergeleken met het voorgaande jaar. Dit betekent dat werknemers in deze regio gemiddeld € 610 minder per jaar verdienen. Dit is de grootste daling in reëel salaris van alle autonome regio’s in Spanje. Deze daling kan worden toegeschreven aan de hoge werkloosheidscijfers en de lage lonen in de regio.

Hoewel de gemiddelde salarisstijging van 5,4% goed nieuws lijkt, is het belangrijk om te kijken naar de reële koopkracht van werknemers. Zoals eerder vermeld, hebben 15 autonome regio’s een daling gezien in hun reëel salaris. Dit betekent dat werknemers in deze regio’s eigenlijk minder kunnen kopen met hun salaris dan het voorgaande jaar. Dit heeft directe gevolgen voor de economie en de levensstandaard van de werknemers.

De belangrijkste reden voor de daling in reëel salaris is de inflatie. Hoewel de inflatie in Spanje de afgelopen jaren relatief laag is geweest, was deze toch hoger dan de gemiddelde salarisstijging van 5,4%. Dit betekent dat werknemers meer geld kwijt zijn aan dezelfde producten en diensten, waardoor hun koopkracht afneemt.

Het is niet alleen slecht nieuws voor werknemers, maar ook voor de economie als geheel. Een daling in reëel salaris kan leiden tot een afname in de consumptie, wat weer gevolgen heeft voor de bedrijven die afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag. Dit kan uiteindelijk leiden tot een vertraging van de economische groei en zelfs tot banenverlies.

Ga naar de inhoud