Nieuwe en soms verwarrende verkeersborden langs de Spaanse wegen

Nieuwe en soms verwarrende verkeersborden langs de Spaanse wegen
Beeld: via canva.com & ai & DGT

Nieuwe en soms verwarrende verkeersborden langs de Spaanse wegen

In juni 2023 heeft de Spaanse verkeersdienst DGT nieuwe verkeerssignalen en borden geïntroduceerd. Deze worden geleidelijk langs de wegen in Spanje geplaatst, waardoor steeds meer weggebruikers nieuwe en soms vreemde verkeersborden zien. Het kost tijd vanwege de omvang van het Spaanse wegennet en het grote aantal verkeersborden.

De DGT heeft aangekondigd dat er 100.000 verkeersborden op wegen onder de verantwoordelijkheid van de Spaanse staat moeten worden vervangen, met een kostenplaatje van 36 miljoen euro. Daarnaast moeten nog eens 260.000 verkeersborden op regionale wegen worden vernieuwd, wat neerkomt op 62,5 miljoen euro. Soms gaat het niet alleen om nieuwe borden, maar ook om oude borden waarvan het reflecterende materiaal versleten is.

Volgens een rapport van de DGT moeten ook de wegmarkeringen op minstens 20.000 kilometer wegdek opnieuw worden geschilderd, wat in totaal 43 miljoen euro zal kosten. De Vereniging van Fabrikanten van Metalen Verkeersborden schatte in 2019 dat er in Spanje minstens 2,3 miljoen verkeersborden moeten worden vervangen omdat ze verouderd zijn en niet meer goed functioneren.

Welke nieuwe verkeersborden zijn er sinds 2023 in Spanje en welke zullen vaker te zien zijn langs de Spaanse wegen? Overigens staan de betekenissen van deze verkeersborden ook uitgebreid vermeld (in het Spaans) in het online magazine van de DGT. Laten we eens kijken naar de meest opvallende.

verkeersbord1

Oversteekplaats voor voetgangers en fietsers

Er is een potentieel gevaar wanneer een zebrapad grenst aan of gedeeld wordt met een fietsoversteekplaats. Fietsers moeten op een zebrapad afstappen en te voet verder gaan (P-20a), terwijl ze op fietsoversteekplaatsen mogen blijven rijden.

verkeersbord2

Doorgang van dieren in vrijheid (wilde zwijnen)

De waarschuwing betreft het gevaar van vrije dieren die vaak de weg oversteken, vooral wilde zwijnen. Dit is vergelijkbaar met een passage van vrije dieren, maar benadrukt specifiek de mogelijkheid van wilde zwijnen. Het is belangrijk om extra voorzichtig te zijn op deze plek vanwege dit specifieke risico.

verkeersbord3

Verminderd zicht

Er is een risico vanwege de nabijheid van een gebied waar het verkeer vaak wordt belemmerd door verminderd zicht als gevolg van mist, regen, sneeuw, rook, enzovoort. Dit is aangepast om mogelijke verwarring met bijvoorbeeld potentieel vallende objecten of stenen te voorkomen.

verkeersbord4

Gevlochten rijstroken

Er is gevaar op deze locatie vanwege de nabijheid van een gebied tussen een samenvloeiing en een splitsing. Op deze plek vinden verschillende rijstrookwissel bewegingen plaats door voertuigen die elkaar kruisen, wat het risico op botsingen vergroot. 

verkeersbord
Wat betekent dit nieuwe verkeersbord op de Spaanse wegen?
Sommige lezers hebben misschien het nieuwe verkeersbord P-35 al gezien op de Spaanse wegen, maar wat betekent dat nieuwe bord eigenlijk? Waarom staan er op dit waarschuwingsbord twee parallel rijdende auto’s die elkaar kruisen volgens de weergegeven pijlen? 
logo1 1www.spanjevandaag.com
verkeersbord5

Verboden toegang voor voertuigen voor persoonlijke mobiliteit

Het is verboden om toegang te krijgen tot voertuigen voor persoonlijke mobiliteit. Dit geldt voor alle persoonlijke mobiliteitsvoertuigen en niet alleen voor scooters. Het is een nieuw signaal dat van invloed is op alle vervoersmiddelen voor persoonlijke mobiliteit.

verkeersbord6

Verboden toegang voor voertuigen op basis van milieucriteria

Er wordt een verbod ingesteld op toegang tot voertuigen op basis van hun ecologische kenmerken of andere vastgestelde milieucriteria. De specifieke voorwaarden zullen worden vermeld op een extra bord S-860 of op een bord waarin het is opgenomen. Indien nodig zal er verwezen worden naar de classificatie van elk voertuig op basis van zijn ecologische kenmerken zoals vastgelegd in de regelgeving.

verkeersbord7

Snelweg 2+1

Dit verkeersbord geeft aan dat er een 2+1-weg begint. Dit betekent dat de weg drie rijstroken heeft en verkeer in beide richtingen toelaat. De middelste strook is bedoeld voor inhaalmanoeuvres en wordt afwisselend gebruikt door verkeer uit beide richtingen. Ook kan dit bord aangeven dat er een afslag is naar een kruispunt dat leidt naar een 2+1-weg.

verkeersbord8

Voetgangers onderdoorgang of viaduct, met of zonder fietshelling

Dit is een beschrijving van een locatie waar een viaduct of onderdoorgang voor voetgangers te vinden is, die voorzien is van een hellingbaan, rail of fietshelling. Het geeft aan waar deze specifieke faciliteit zich bevindt en hoe deze toegankelijk is gemaakt voor voetgangers, fietsers en mensen met beperkte mobiliteit.

verkeersbord9

Coëxistentiezone

Een voetgangersgebied is een gebied waar voetgangers voorrang hebben en waar speciale verkeersregels gelden. De maximumsnelheid voor voertuigen is 20 km/uur. In dit gebied delen voertuigen, fietsers en voetgangers de weg. Voetgangers hebben altijd voorrang en kunnen het hele gebied gebruiken, daarom zijn er geen zebrapaden gemarkeerd.

verkeersbord10

Rijstrook gereserveerd voor voertuigen met een hoge bezettingsgraad

Dit verkeersbord geeft aan dat er één of meerdere rijstroken zijn die alleen bedoeld zijn voor voertuigen met een hoge bezettingsgraad. Op het bord wordt aangegeven hoeveel personen er minimaal in het voertuig moeten zitten om van deze rijstrook gebruik te mogen maken, dit wordt bepaald door de autoriteiten.

verkeersbord11

“Vork” op wegen met drie rijstroken

Dit betekent dat op een weg met drie rijstroken in dezelfde richting er een splitsing zal plaatsvinden in de middelste rijstrook. Deze splitsing resulteert in vier rijstroken, waarvan twee naar links en twee naar rechts gaan. Dit is vergelijkbaar met een reeks borden (van S-60 tot S-63) die proberen bestuurders beter te informeren over hoe de weg zal splitsen, zodat ze zich op tijd op de juiste positie kunnen plaatsen. 

verkeersbord12

Samenvloeiing met één rijstrook

Dit betekent dat op een weg met één rijstrook (S-70), twee rijstroken (S-71) of meer rijstroken (S-72) het verkeer zal samenvloeien door één of meer rijstroken aan de linker- of rechterkant te gebruiken.

bordS70
Let op dit nieuwe verkeersbord deze zomer op de Spaanse wegen
De zomer is aangebroken in Spanje en dat betekent meer verkeer op de Spaanse wegen. Om het verkeer goed te regelen, heeft de Spaanse verkeersdienst DGT onlangs een nieuw verkeersbord geïntroduceerd: S-70. Maar wat houdt dit bord in en waar moet je op letten als je het ziet?
logo1 1www.spanjevandaag.com
verkeersbord13

Bewaking met automatische middelen

Dit betekent dat het systeem controleert of de vastgestelde regels worden nageleefd door middel van automatische registratie- en rapportagemiddelen die gekoppeld zijn aan het verticale bord. Het bord dient als referentiepunt voor wat er moet worden nageleefd en het systeem zorgt ervoor dat dit wordt gecontroleerd en gerapporteerd.

verkeersbord14

Snelheidsregeling via de lucht

Het is mogelijk dat er snelheidscontroles plaatsvinden op de weg met behulp van luchtmiddelen zoals een helikopter of drone. Als deze controles gericht zijn op een specifiek type voertuig, moet het verkeersbord alleen het pictogram bevatten dat overeenkomt met dat voertuig. Dit betekent dat als de controle bijvoorbeeld gericht is op vrachtwagens, het verkeersbord alleen het vrachtwagen pictogram mag tonen.

verkeersbord15

Minimale afstand tussen voertuigen met lichtbakens

Geef in een situatie waar verminderd zicht door mist vaak voorkomt, aan hoeveel lichtbakens een voertuig moet plaatsen tussen zichzelf en het voertuig voor hen. In het geval van het getoonde verkeersbord is dat twee lichtbakens, maar dat kunnen er ook meer zijn, afhankelijk van de verkeerssituatie.

Ga naar de inhoud