menu: rubrieken, zoeken & meer

Reizen naar Spanje en binnen de EU met het Europees digitaal coronacertificaat vanaf 1 februari

Reizen naar Spanje en binnen de EU met het Europees digitaal coronacertificaat vanaf 1 februari
Beeld: 123rf (aangepast)

Reizen naar Spanje en binnen de EU met het Europees digitaal coronacertificaat vanaf 1 februari

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Vanaf 1 februari is het gebruik van het Europees digitaal coronacertificaat, hieronder digitaal EU-covidcertificaat genoemd, veranderd in de Europese Unie, daar hebben we al vaker over geschreven. Een deel van de onderstaande informatie komt van de officiële website van de Europese Raad en heeft betrekking op wat er is veranderd vanaf 1 februari 2022.

Spanje heeft op 1 februari ook in de officiële Staatscourant BOE-A-2022-1540 gepubliceerd dat het negatief resultaat van een snelle antigeentest (test rapido de detección de antigeno) niet meer dan 24 uur vóór de reis naar Spanje is verkregen, voorheen was dat 48 uur. Voor het negatief resultaat van een PCR-test (NAAT) geldt nog steeds dat deze niet meer dan 72 uur vóór de reis is verkregen, dat is altijd zo geweest. Spanje heeft de eigen regels dus aangepast aan het advies van de Europese Raad. 

In beide gevallen moet het testcertificaat de volgende informatie bevatten: naam en achternaam van de houder; datum van testafname; type uitgevoerde test; land van afgifte. Het papieren document moet zijn opgesteld in de Spaanse, Engelse, Franse of Duitse taal of voorzien van een officiële vertaling in 1 van deze talen.     

Op 25 januari 2022 nam de Raad van de Europese Unie een aanbeveling aan voor een gecoördineerde aanpak om veilig vrij verkeer tijdens de corona-pandemie te vergemakkelijken. Deze aanbeveling is een reactie op de aanzienlijk hogere vaccinatiegraad en de snelle uitrol van het digitaal EU-covidcertificaat. 

Volgens de nieuwe aanbeveling moet iemands gezondheids­status bepalend zijn voor het opleggen van corona-­maatregelen, en niet de epidemiologische situatie in de regio, met uitzondering van gebieden met een zeer hoge virus­circulatie (donkerrode gebieden). Dit betekent dat vooral het digitaal EU-covidcertificaat bepaalt of iemand mag reizen.

Reizen vanaf 1 februari

Voor reizigers met een geldig digitaal EU-covidcertificaat zouden geen extra beperkingen van het vrije verkeer mogen gelden. Onder een geldig digitaal EU-covidcertificaat wordt verstaan:

A – Een vaccinatiecertificaat voor een door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) goedgekeurd vaccin indien de laatste dosis van de primaire vaccinatiereeks minimaal 14 dagen en maximaal 270 dagen geleden werd toegediend of indien de persoon een boosterdosis (boorsterprik) heeft gekregen.

B – Een negatief PCR-testresultaat dat niet meer dan 72 uur vóór de reis is verkregen of een negatief resultaat van een snelle antigeentest die niet meer dan 24 uur vóór de reis is verkregen.

C – Een herstelcertificaat waaruit blijkt dat het eerste positieve testresultaat maximaal 180 dagen geleden verkregen is.

Mensen zonder geldig digitaal EU-covidcertificaat, kunnen worden verplicht voorafgaand aan hun reis of niet later dan 24 uur na aankomst een test te doen.

Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven niet in het bezit te zijn van een digitaal EU-covidcertificaat. Voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar gelden dezelfde regels als voor volwassenen.

Het certificaat is sinds 1 juli 2021 in gebruik. Het is geldig in alle 27 EU-landen en wordt momenteel ook erkend door 33 landen en gebieden buiten de EU. Het certificaat wordt gratis afgegeven door de nationale autoriteiten, in Spanje via de regionale overheden. Het is geen voorwaarde voor de uitoefening van het recht op vrij verkeer en het is geen reisdocument.

Plan de reis op Re-open EU

Re-open EU is een app en een website met alle essentiële informatie over grenzen, beschikbare vervoermiddelen, reisbeperkingen, volksgezondheids- en veiligheids­maatregelen (zoals fysieke afstand en mond­maskers) en andere praktische informatie voor reizigers. De reisplanner kan helpen bij het plannen van veilige reizen tussen EU‑landen. Alle info is beschikbaar in de 24 officiële EU-talen waaronder dus ook het Nederlands. KLIK HIER om naar de website RE-open EU te gaan.

Belangrijk: noodrem

Een lidstaat of de Europese Commissie kan een noodrem in werking stellen op basis van informatie uit verslagen van het ECDC :

  • als de corona-cijfers in een regio snel oplopen
  • met name wanneer er een zorg­wekkende of belang­wekkende variant wordt ontdekt

In het kader van de noodrem kunnen maatregelen zoals tests en quarantaine worden ingevoerd, ook voor houders van een digitaal EU-covidcertificaat en essentiële reizigers. Als de noodrem wordt geactiveerd, moeten de EU-landen, in samenwerking met de Europese Commissie, mogelijke gecoördineerde maatregelen in de Raad bespreken.