skip to Main Content

Nieuwe anti-rookwet in Spanje van kracht

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Redactie) Vanaf vandaag 2 januari is in Spanje de nieuwe “Wet met Maatregelen voor het Afremmen van het Roken” in werking getreden. De nieuwe anti-rookwet van Spanje is meteen een van de strengste van heel Europa en heeft als bedoeling de gezondheid van de werknemers in bars en restaurants te garanderen, kinderen te beschermen en minder doden door bijvoorbeeld longkanker te realiseren. Volgens het ministerie van gezondheid zullen er dankzij de nieuwe maatregelen ruim 2.000 minder dodelijke slachtoffers te betreuren zijn op jaarbasis. De nieuwe wet werd op 21 oktober 2010 door het parlement goedgekeurd en treed dus vanaf 2 januari 2011 in werking en volgt de anti-rookwet van 2006 op.

Geschiedenis anti-rookwetten in Spanje

Het is niet de eerste keer dat de Spaanse regering een anti-rookwet aanneemt aangezien de eerste wet in 1988 van kracht ging met het verbod op roken in scholen waar kinderen onder de 16 jaar aanwezig zijn, in alle ziekenhuizen (behalve rookruimtes), kantoren als er zwangere vrouwen aanwezig waren, openbaar vervoer en bussen, waar alleen achterin de bus gerookt mocht worden. In 1992 kwam er een aanpassing aan de anti-rookwet van 4 jaar daarvoor door een verbod op alle nationale vluchten van minder dan 90 minuten in te laten gaan. In 1999 kwam er weer een aanpassing waardoor er helemaal niet meer gerookt mocht worden in bussen en treinen waar slechts 36% van de plaatsen rokersplaatsen mochten zijn en waar in geen enkel vliegtuig meer gerookt mocht worden. Pas 7 jaar later in 2006 kreeg Spanje weer een aanpassing in de anti-rookwet waarbij het totaal verbod kwam op roken in scholen, kantoren, ziekenhuizen, openbaar vervoer, bussen en vliegtuigen en waar in bars en restaurants van meer dan 100 vierkante meter speciale rookruimtes moesten komen en horecagelegenheden die kleiner waren konden kiezen tussen wel of niet rokers. De grootste wijziging in de anti-rookwet van 2011 is dat men niet meer bij ziekenhuizen en scholen mag roken, ook niet buiten, een verbod op roken in speeltuinen en kinderspeelplaatsen in de open lucht en een totaal verbod in de Spaanse horecagelegenheden, een van de grootste tegenslagen en klachten van deze nieuwe anti-rookwet aangezien men verliezen in zowel clientèle en personeel verwacht.

Hieronder een overzicht van belangrijkste bepalingen in de Wet welke met ingang van 2 januari 2011 van kracht zijn (met dank aan Hans Camps):

– Men verbeidt het roken in alle gesloten publieke ruimten, op enkele uitzonderingen na.

– Roken is toegestaan in penitentiaire inrichtingen, psychiatrische centra voor de middellange en lange verblijfsduur en in zorgcentra voor ouderen, of gehandicapte personen, steeds wanneer dit buiten de gebouwen is, of in op de effecten van roken aangepaste gebouwen, doe als zodanig dienen te zijn aangeduid en over een gescheiden, onafhankelijke ventilatie beschikken.

– In hotels mag men 30% van het kamerbestand reserveren voor rokers, maar dit moeten wel steeds dezelfde kamers zijn die afgescheiden liggen van de overige hotelkamers.

– In de horeca wordt als buitenlucht beschouwd, alle niet overdekte ruimten, of overdekte ruimte welke aan de zijkant is omgeven door maximaal twee muren, wanden, of afscheidingen.

– Ook kinderspeeltuinen en kinderspeelplaatsen worden beschouwd als rookvrije ruimten, hieronder zijn te verstaan die ruimten in de open lucht welke voorzien zijn van uitrusting welke specifiek is geconditioneerd voor het spel en het vermaak van minderjarigen.

– Ook mag men niet roken in overdekte en onoverdekte ruimten welke zich bevinden o het terrein van de gezondheidscentra, gezondheidsdiensten en gezondheidsetablissementen.

– De wet staat roken toe in de open lucht op universitaire centra die exclusief gewijd zijn aan het onderwijs voor volwassenen, steeds als deze niet toegankelijk zijn via omliggende gebouwen of trottoirs.

– Men verbiedt op alle communicatiemedia, inclusief de diensten van de informatiemaatschappij, het uitzenden van programma’s of beelden waarin of waarop presentatoren, medewerkers, genodigden rokend verschijnen en, direct of indirect, merken, commerciële namen, logo’s, of andere kenmerken noemen die in verband kunnen worden gebracht met tabaksproducten.

– Het verbod zal niet van toepassing zijn op private rookclubs, waaronder moet worden verstaan, dat het gaat om instellingen zonder winstoogmerk die rechtspersoonlijkheid bezitten en die onder hun activiteiten geen commercieel doel, of de aan- en verkoop van consumentengoederen, of producten bezitten. Bovendien zal men de toegang van minderjarigen niet toestaan.

– Men verwijst naar de Interregionale Gezondheidsraad voor de evaluatie van behandelingen van tabaksontwenning en de mogelijke opname daarvan in het dienstentraject van het Sistema Nacional de Salud (de Nationale Gezondheidszorg).

– Men zal maatregelen nemen voor de bescherming van de gezondheid en de opvoeding van minderjarigen, met het doel te voorkomen, dat men begint met het consumeren van tabak en ze te helpen van de verslaving af te komen. Om dit te doen, zal men in de lerarenopleiding opleidingsplannen invoeren tegen tabaksverslaving.

– Het Ministerie van Gezondheid zal op tweejaarlijkse basis en gedurende een periode van vier opeenvolgende jaren aansluitend op het in werking treden van de wet, een rapport toesturen aan het Parlement met daarin de evaluatie over de uitwerking van deze wetswijziging op de openbare gezondheid.

Meer informatie over de nieuwe anti-rookwet is ook op deze webpagina te vinden (in het Spaans).

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend