skip to Main Content

Meer dan 100.000 werklozen zonder uitkering in Catalunya

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

BARCELONA – (Else Beekman) Als gevolg van langdurige werkloosheid is het aantal werklozen dat geen recht meer heeft op enige vorm van uitkering in Catalunya eind 2010 gestegen met 32% ten opzichte van eind 2009.

Het totaal aantal werklozen in Catalunya bleef het laatste jaar relatief stabiel: van 561.761 bij het sluiten van 2009 naar 562.673 aan het einde van 2010. In totaal ontvingen 103.523 personen geen enkele uitkering, zelfs niet die van 420 euro per maand. Het gaat in dit geval om 18,4% van het totaal aantal werklozen.

Deze gegevens werden gisteren gepresenteerd door Comisiones Obreras tijdens de ‘Mapa del Paro en Catalunya 2010’. Cristina Faciaben, secretaris van Comisiones Obreras, wees op het risico op sociale uitsluiting dat de langdurig werklozen zonder hulp bedreigt.

Het werkelijke werkloosheidscijfer ligt waarschijnlijk veel hoger omdat mensen die zich niet als werkzoekend hebben opgegeven bij de instanties bij bovengenoemde cijfers niet zijn meegerekend.

Profiel

Het meest voorkomende profiel van een werkloze in Catalonië is een man uit Tarragona, heel jong, zonder opleiding, die tussen de een en twee jaar werkloos is en afkomstig is uit het buitenland.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend