menu: rubrieken, zoeken & meer

Belangrijke wijzigingen corona-eisen om Spanje vanaf 7 juni binnen te mogen komen (UPDATE)

Belangrijke wijzigingen corona-eisen om Spanje vanaf 7 juni binnen te mogen komen
Beeld: 123rf

Belangrijke wijzigingen corona-eisen om Spanje vanaf 7 juni binnen te mogen komen (UPDATE)

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Zoals we al eerder hebben gemeld mogen gevaccineerde inwoners van EU-landen waaronder Nederland en België vanaf maandag 7 juni zonder een corona-test Spanje binnenkomen. Maar op zaterdag 5 juni werden de nieuwe corona-regels in de Staatscourant gepubliceerd en er zijn meer wijzigingen die we in dit artikel aankaarten. BELANGRIJK: lees alle tekst voor de juiste informatie.

Artikel vooor het laatst aangepast op: woensdag 9 juni om 11:30 uur

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende die we verder uitleggen aan de hand van de BOE-A-2021-9352 die op zaterdag 5 juni is gepubliceerd in de Staatscourant BOE:

 • Gevaccineerde personen mogen zonder corona-test reizen
 • Het vaccinatiebewijs moet ingevuld worden samen met het verplichte SpTH gezondheidsformulier (behalve eigen vervoer)
 • Naast de PCR-test accepteert Spanje nu ook de antigeen-sneltests voor niet gevaccineerde personen
 • Als je over land met eigen vervoer reist moet je aan dezelfde eisen voldoen als vliegtuigpassagiers (behalve SpTH gezondheidsformulier)

BELANGRIJK: Controleer voor het reizen naar Spanje naast de informatie in ons artikel altijd de officiële websites van de Nederlandse, Belgische en eventueel Spaanse autoriteiten. Onze informatie kan in de tussentijd alweer verouderd zijn omdat er veel wijzigingen plaatsvinden.

Gezondheidsverklaring

Bij punt een (primero) in de Staatscourant is te lezen dat het ‘formulario de control sanitario’ ofwel de gezondheidsverklaring die via de website www.spth.gob.es aangemaakt wordt voor iedereen verplicht blijft. Dat formulier moet ook ingevuld worden door minderjarigen en gevaccineerde reizigers maar niet voor eigen vervoer reizigers (er wordt namelijk naar o.a. vluchtnummers gevraagd).

De gepersonaliseerde QR-code die het systeem genereert moet je laten zien bij de luchtvaartmaatschappij en na aankomst in Spanje. Meer informatie hierover is op de website www.spth.gob.es te lezen (LET OP: als je in Google zoekt verschijnen er enkele websites die niet officieel zijn). Je kunt ook gebruikmaken van de smartphone app. Spain Travel Health SpTH die via de app stores van Android en iOS te downloaden is.

Controles vliegvelden

Bij punt twee (segundo) is te lezen dat er bij de vliegvelden (en havens) nog steeds ‘controles sanitarios’ ofwel gezondheidscontroles plaats zullen vinden. Dat betekent dat er personeel aanwezig is dat de lichaamstemperatuur controleert (kan ook automatisch gebeuren), dat de documentatie controleert zoals de QR-code van het SpTH gezondheidsformulier en dat visueel alle reizigers controleert.

Bij punt drie (tercero) wordt de ‘control de temperatura’ uitgelegd die plaatsvindt om te controleren of reizigers koorts hebben of niet. De limiet is 37,5 graden, die temperatuur en alles daarboven is verdacht. Deze controle kan handmatig plaatsvinden met temperatuurmeters of automatisch met speciale camera’s.

Bij punt vier (cuarto) wordt de ‘control documental’ omschreven waarbij men het heeft over het SpTH gezondheidsformulier. Dat formulier moet (zoals we al bij punt een omschrijven) door alle reizigers, ongeacht de leeftijd, nationaliteit en of je wel of niet gevaccineerd bent, ingevuld worden. Alle reizigers moeten zich melden met de QR-code die op papier of digitaal gepresenteerd kan worden. 

Welke certificaten nodig

Bij punt vijf (quinto) omschrijft men de ‘certificaciones’ ofwel de certificaten die geldig zijn om vanaf maandag 7 juni Spanje binnen te mogen komen. Naast het toekomstige EU digitaal COVID-certificaat dat in principe vanaf 1 juli te krijgen moet zijn, zijn er op dit moment drie certificaten die geldig zijn:

a) Vaccinatiecertificaat (certificación de vacunación) is een certificaat dat bevestigd dat de houder daarvan gevaccineerd is tegen Covid-19.

b) Diagnosecertificaat (certificado de diagnóstico) is een certificaat dat aangeeft dat de houder daarvan via een diagnostische test voor actieve Covid-19 negatief is getest.

c) Herstelcertificaat (certificado de recuperación) is een certificaat dat aangeeft en bevestigt dat de houder daarvan hersteld is van Covid-19.

Deze certificaten moeten in het Engels, Spaans, Frans of Duits opgesteld zijn, het Nederlands is dus niet geldig. Als deze vier talen niet mogelijk zijn dan moet er een vertaling bij zitten die door een officiële instantie is uitgevoerd.

BELANGRIJK: De gegevens van de eerder genoemde drie certificaten, te weten de vaccinatie-, diagnose-, en herstelcertifcaten, moeten op het moment dat het SpTH gezondheidsformulier wordt ingevuld vermeld worden. Die informatie wordt door de Spaanse instanties gecontroleerd waarna een QR-code gegenereerd wordt met de naam DOCUMENTAL CONTROL.

Bij het vertrek met een vliegtuig moet de reiziger dus twee QR-codes laten zien, een die door het SpTH gezondheidsformulier is gegenereerd en een die de naam DOCUMENTAL CONTROL heeft. Omdat het om QR-codes gaat kan het personeel nooit persoonlijke informatie zien maar men dient wel de identiteit te controleren. Deze QR-codes kunnen ook gecontroleerd worden na aankomst in Spanje.

Vaccinatiecertificaat

Bij punt zes (sexto) staat de informatie van het ‘certificado de vacunación) of het vaccinatiecertificaat/bewijs omschreven. Deze moet zijn uitgegeven door de officiële autoriteiten van het land van herkomst. 

Deze worden als geldig geaccepteerd vanaf 14 dagen na de datum van toediening van de laatste dosis van het volledige vaccinatieschema. De geaccepteerde vaccins zijn de vaccins die zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau of de vaccins die het proces van de Wereldgezondheidsorganisatie hebben doorlopen.

Het vaccinatiecertificaat of bewijs moet tenminste de volgende informatie bevatten:

 • Naam en achternaam van de houder daarvan
 • Datum van vaccinatie met vermelding van de datum van de laatste toegediende dosis
 • Type/naam toegediende vaccin
 • Aantal toegediende vaccins
 • Land van afgifte
 • Identificatie van de instantie die het vaccinatiebewijs heeft afgegeven

De tekst moet in het Engels, Spaans, Frans of Engels zijn of aangeleverd worden met een vertaling van een officiële instantie. In het Nederlands geldt dus niet.

UPDATE zondag 6 juni: Naar aanleiding van een publicatie van de Nederlandse ambassadeur in Spanje op Facebook melden we het volgende: mocht registratie in het gele boekje niet (op tijd) lukken, dan kun je via de website van het RIVM https://mijn.rivm.nl/vaccinaties/login een print maken in het Engels van jouw vaccinatiebewijs (dit doe je door via de link in te loggen en vervolgens rechtsboven de taal te wijzigen naar het Engels). Jouw vaccinatie is alleen zichtbaar als je op het moment van vaccinatie toestemming hebt gegeven aan de GGD of huisarts om jouw vaccinatiegegevens te delen met het RIVM. Mocht je deze toestemming niet hebben gegeven en dit alsnog willen doen, dan kun je deze toestemming alsnog geven via de zorgverlener die jou de vaccinatie heeft gegeven. LET OP: Deze print is geen officieel vaccinatiebewijs dus hier kunnen geen rechten aan worden verleend. Het kan ook zo zijn dat het bewijs niet geaccepteerd wordt.

UPDATE maandag 7 juni: In punt 17 van de Staatscourant staat dat tot drie dagen nadat de nieuwe corona-regels in zijn gegaan op 7 juni de oude regels van het SpTH-formulier en de daarbij horende coronatests nog gelden. (No obstante, durante los tres días siguientes a su entrada en vigor se seguirán admitiendo códigos QR emitidos por SpTH en base a dichas Resoluciones).

Corona-test certificaat

Bij punt zeven (séptimo) staat de informatie wat betreft de ‘certificado de diagnóstico’ ofwel het diagnosecertificaat/bewijs. BELANGRIJK want in plaats van 72 uur voor aankomst in Spanje moeten de negatieve resultaten uitgegeven zijn in de 48 uur voor aankomst in Spanje. De geaccepteerde diagnostische tests zijn de volgende:

1) PCR-test ofwel moleculaire nucleïnezuuramplificatietests (NAAT), gebruikt om de aanwezigheid van SARS-CoV-2-ribonucleïnezuur (RNA) te detecteren.

2) Antigeensneltest ofwel de antigeendetectietests die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke lijst van snelle antigeendetectietests voor COVID-19, gepubliceerd door de Europese Commissie op basis van Aanbeveling 2021/C 24/0 (KLIK HIER ).

Het diagnostisch testcertificaat moet ten minste de volgende informatie bevatten:

 • Naam en achternaam van de houder daarvan
 • Datum van de test
 • Type uitgevoerde test
 • Land van afgifte

De tekst moet in het Engels, Spaans, Frans of Engels zijn of aangeleverd worden met een vertaling van een officiële instantie. In het Nederlands geldt dus niet.

Herstelcertificaat

Bij punt acht (octavo) omschrijft men de ‘certificado de recuperación’ ofwel het herstelcertificaat/bewijs van personen die Covid-19 hebben gehad. Deze certificaten moeten door een bevoegde autoriteit of een medische dienst zijn afgegeven. 

Ze worden als geldig geaccepteerd als deze ten minste 11 dagen na het voltooien van de eerste diagnostische NAAT-test (PCR) met een positief resultaat zijn uitgegeven. De geldigheid van dit certificaat/bewijs eindigt na 180 dagen vanaf de datum waarop deze is genomen.

Het herstelcertificaat/bewijs moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • Naam en achternaam van de houder daarvan
 • Datum van de eerste positieve diagnostische test voor SARS-CoV-2
 • Type uitgevoerde NAAT-test (zoals PCR)
 • Land van afgifte.

De tekst moet in het Engels, Spaans, Frans of Engels zijn of aangeleverd worden met een vertaling van een officiële instantie. In het Nederlands geldt dus niet.

EU digitaal COVID-certificaat

Bij punt negen (noveno) wordt de informatie rondom het EU digitaal COVID-certificaat omschreven. Houders van dit europese document dienen de informatie ook in te vullen op het moment van het invullen van het SpTH gezondheidsformulier. 

Maar die informatie wordt door het systeem automatisch herkent en er wordt meteen een QR-code aangemaakt met de tekst FAST CONTROL waarmee het niet nodig is het EU digitaal COVID-certificaat voor vertrek en bij aankomst in Spanje te laten zien.

Bij punt tien (décimo) wordt informatie omschreven voor cruiseschip passagiers waar wij verder niet op ingaan.

Uitzonderingen

Bij punt elf (undécimo) worden de ‘excepciones’ ofwel uitzonderingen omschreven. Daarin staat o.a. dat het personeel van bv. luchtvaartmaatschappijen niet hoeft te voldoen aan de corona-eisen. 

Ook staat er dat kinderen onder de 6 jaar 12 jaar uitgesloten zijn van de certificaten zoals omschreven in punt vijf. Maar kinderen onder de zes jaar twaalf jaar en iedereen vanaf 6 jaar 12 jaar en ouder moet wel verplicht het SpTH gezondheidsformulier invullen en voor vertrek en na aankomst de gegenereerde QR-code laten zien. 

UPDATE: Op woensdag 9 juni is via een publicatie in de Staatscourant BOE de leeftijd van minderjarigen aangepast. Deze is nu in plaats van 6 jaar 12 jaar geworden. De reizigers jonger dan 12 jaar hoeven geen negatief resultaat van een corona-test (PCR- of antigeentest) te laten zien maar moeten wel een QR-code hebben dat te krijgen is via het SpTH-formulier.

Luchtvaart

Bij punt twaalf (duodécimo) staat omschreven dat verwacht wordt dat de luchtvaartmaatschappijen meewerken met de controles. Dat wil zeggen dat voor het vertrek in eigen land de luchtvaartmaatschappij verplicht is controles uit te voeren. 

Zo moet gecontroleerd worden dat de reizigers die naar Spanje vliegen in het bezit zijn van de QR-code (op papier of digitaal) van het SpTH gezondheidsformulier. Daarnaast moet men controleren of de reiziger naar Spanje in het bezit is van de QR-code met de tekst DOCUMENTAL CONTROL wat gegenereerd wordt via de SpTH website of smartphone app en aangeeft of de reizigers in het bezit is van een geldig vaccinatie- of diagnose- of herstelcertificaat.

Eigen vervoer over de weg

Bij punt veertien (decimocuarto) staat de informatie over de ‘fronteras terrestres’ ofwel de grensovergangen op land omschreven (landgrenzen). BELANGRIJK: Vanaf maandag 7 juni moeten ook de reizigers die over land met eigen vervoer aankomen in Spanje en ouder zijn dan 6 jaar beschikken over de certificaten zoals omschreven bij punt vijf.

Dat betekent dus dat als je met de auto, camper, motor of ander eigen vervoer over de weg Spanje binnenkomt je altijd een vaccinatie- of diagnose- of herstelcertificaat bij je moet hebben. Een SpTH gezondheidsformulier is niet nodig maar een van de eerder genoemde certificaten is wel verplicht.

Vanaf maandag 7 juni moet je dus als je met eigen vervoer naar Spanje gaat of gevaccineerd zijn, of een PCR- of antigeensneltest hebben afgenomen of je moet Covid-19 gehad hebben en daarvan moet je de bewijzen meenemen.

Er zijn diverse uitzonderingen zoals voor de transportsector (vrachtwagenchauffeurs), grenswerkers en de inwoners van een grensgebied in een straal van 30 km van de officiële woonplaats.

Boetes etc.

Bij punt vijftien (decimoquinto) worden de ‘infracciones y sanciones’ ofwel de overtredingen en boetes omschreven. Alle reizigers die niet voldoen aan alles wat we hierboven in de tekst vermeld hebben kunnen toegang tot Spanje geweigerd worden. Verder kunnen er ook boetes gegeven worden voor het niet voldoen aan de Spaanse toelatingseisen al worden de hoogte van deze boetes niet omschreven.

NOTA: Alle hierboven beschreven informatie is vertaald door de redactie zoals vermeld in de Staatscourant BOE-A-2021-9352 die op zaterdag 5 juni is gepubliceerd. De redactie heeft zijn best gedaan om de vaak moeilijke Spaanse teksten zo makkelijk mogelijk te publiceren. Mocht er iets niet correct vertaald zijn, laat het ons dan weten via een e-mail.