skip to Main Content

Rechtbank accepteert aanklachten vanwege staking Spaanse luchtverkeersleiders

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Hans Camps) De Instructierechtbank in Madrid heeft de civiele zaken, als persoonlijke beschuldiging van 5.000 door de staking getroffen particulieren tegen de luchtverkeersleiders, ontvankelijk verklaard, de staking heeft op 3 en 4 december 2010 de sluiting van het Spaanse luchtruim veroorzaakt, aldus het gerechtelijke bevel wat is uitgevaardigd op 18 maart 2011. Het ministerie van Fomento (Ontwikkeling) heeft 451 civiele rechtszaken aangespannen, tegen medewerkers van de ‘Dienst Luchtverkeersleiding’, die in december 2010 heeft gestaakt.

Rechter María del Sagrario Herrero staat de door de benadeelden gevraagde processen toe, onder andere die, voor het vaststellen van de identiteit van de luchtverkeersleiders, die, toen in vaste dienst, hadden moeten werken en, die processen, voor hun ondervraging als beschuldigden.

Bovendien heeft de rechter AENA gevraagd, om alle documentatie betreffende de uitgegane orders voor het sluiten van het luchtruim te overhandigen, evenals die documentatie, voor het weer openstellen ervan, welke is uitgegaan naar de luchtverkeersleiders.

Anderzijds vraagt de Rechtbank,  dat de Spaanse Regering alle orders die binnen AENA  circuleerden en die, welke aan de verantwoordelijken op de luchthavens zijn gegeven aan het begin van het conflict op 3 en 4 december 2010 tot aan de afkondiging van de Staat van Alarm en de daaropvolgende ochtend, naar het Gerechtshof te sturen

Op haar beurt moet het Ministerie van Defensie alle militaire luchtverkeersleiders die de controletorens bemand hebben identificeren en moet het Ministerie  aan de Rechtbank alle orders rapporteren welke uitgegaan zijn naar civiel personeel, of aan ambtenaren die zich op de luchthavens bevonden.

Eveneens vraagt de rechter aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat men verklaringen aflegt over de akkoorden welke gedurende die dagen zijn bereikt door de crisiskabinet en het politie-rechercheteam van Barajas (luchthaven van Madrid) wat orders heeft ontvangen tijdens de sluiting van het luchtruim.

Het advocatenbureau Cremades & Calvo-Sotelo, vertegenwoordiger van de benadeelden, legt uit, dat men in de komende maanden een nieuwe aanvraag zal formuleren ter personificatie van groepen die recentelijk zijn toegetreden tot het actiecomité.

Samen met deze civiele beschuldiging in het strafproces, is het advocatenkantoor voornemens  eveneens een eis in te dienen tegen AENA betreffende de verantwoordelijkheid voor de zaakschade en een schadevergoeding te eisen, die kan oplopen tot ruim 10 miljoen euro, voor materiële schade welke is geleden door de getroffenen.

Op zijn beurt heeft de minister van Fomento (Ontwikkeling), José Blanco, er op woensdag 6 april 2011 aan herinnert, dat zijn verschijning voor de Commissie van Fomento in het Congres geleid heeft, dat zijn Departement  451 tuchtprocedures heeft ingesteld tegen de luchtverkeersleiders.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend