menu: rubrieken, zoeken & meer

Andalusië opent de regio in drie fasen na 9 mei zonder avondklok en regionale lockdown

Andalusië opent de regio in drie fasen na 9 mei zonder avondklok en regionale lockdown
Beeld: 123rf (aangepast)

Andalusië opent de regio in drie fasen na 9 mei zonder avondklok en regionale lockdown

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

SEVILLA – De regionale overheid van de autonome regio Andalusië heeft de post-noodtoestand plannen bekend gemaakt wat betreft de corona-maatregelen die volgen na beëindiging van de noodtoestand op 9 mei in Spanje. Dat moet gaan gebeuren met een de-escalatiefase bestaande uit 3 fasen om rond 21 juni in een nieuwe normaliteit te komen.

Fase 1 begint op 9 mei en eindigt op 31 mei en wordt de stabilisatiefase genoemd (estabilización). Er komen meer versoepelingen maar die hangen wel af van de corona-incidentie in elke gemeente. 

De tweede ‘voortschrijdende’ fase (avance) moet op 1 juni beginnen en de derde ‘normalisatie’ fase (normalidad) moet eindigen op 21 juni. Deze data kunnen eventueel aangepast worden als de epidemiologische situatie daarom vraagt.

Fase 1

In de eerste fase worden de openingstijden voor de horeca verlengd tot middernacht (00 uur) wat één uur meer is dan de huidige openingstijden. Er mogen binnen maximaal 8 personen aan tafels zitten terwijl dat buiten op de terrassen maximaal 10 personen mogen zijn.

Na 12 maanden sluiting wordt het na 9 mei in Andalusië ook tijd om de pubs, discotheken en andere nachtzaken te openen. Maar dat mag voorlopig nog niet de hele nacht maar tot 2 uur ‘s nachts. 

De discotheken mogen alleen een dansvloer buiten hebben en alle aanwezigen moeten op het moment van niet nuttigen een mondkapje dragen, dus ook tijdens het dansen. Daarnaast mogen discotheken alleen open in die gebieden die zich in niveau 1 bevinden wat op dit moment geen enkel gebied is.

Alle andere corona-maatregelen die gerelateerd zijn aan de noodtoestand die op zondag 9 mei eindigt, zullen in Andalusië komen te vervallen. Te denken valt aan de avondklok die vanaf 9 mei niet meer zal gelden en de regionale lockdown die komt te vervallen waardoor er geen in- en uitreisverbod meer is voor de autonome regio Andalusië.