menu: rubrieken, zoeken & meer

Discussie over einde mondkapjesplicht in Spanje maar nog steeds zonder beslissing

Discussie over einde mondkapjesplicht in Spanje maar nog steeds zonder beslissing
Beeld: 123rf

Discussie over einde mondkapjesplicht in Spanje maar nog steeds zonder beslissing

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Naarmate er steeds meer inwoners gevaccineerd worden en de warme zomer nadert in Spanje, laait de discussie over de mondkapjesplicht ook weer op. Er zijn epidemiologen en experts die menen dat het tijd is om de mondkapjes op bepaalde plaatsen en/of door bepaalde groepen inwoners af te schaffen. Maar het is nu nog steeds een discussie en er zijn nog nergens in Spanje beslissingen genomen.

Eind juni of ergens in juli zou het zomaar kunnen dat het Ministerie van Volksgezondheid samen met de regionale overheden van de 17 autonome regio’s beslist om de mondkapjesplicht aan te passen . Het gaat er daarbij niet om dat de ‘mascarillas’ plotseling uit het straatleven verdwijnen maar wel dat er bepaalde plaatsen komen waarbij het dragen van een mondkapje niet meer verplicht is.

Het gaat dan name om een afschaffing van het dragen van een mondkapje in het openbaar in de buitenlucht zoals op straat of in de natuur als de afstand van anderhalve meter kan worden aangehouden. 

Nu geldt in principe in alle gevallen (op enkele uitzonderingen na) een plicht tot het dragen van een mondkapje, ook als er sprake is van social distance omdat in 2020 al gebleken is dat veel mensen deze sociale afstand niet naleefden.

Maar er zijn steeds meer landen die voorheen een mondkapjesplicht hadden en nu overgaan tot een versoepeling daarvan. Denemarken is daar een van want ondanks dat in dat land nooit sprake is geweest van een mondkapjesplicht in de buitenlucht wordt de plicht tot het dragen van een mondkapje binnen afgeschaft, behalve in het transport.

In Italië, Griekenland en Malta is men wat betreft het dragen van mondkapjes net zo streng als in Spanje (misschien is het iets mediterraans). In IJsland mogen de mondkapjes af als je gevaccineerd bent en in Hongarije is het dragen van mondkapjes in de buitenlucht ook afgeschaft.

Landen

Als we kijken naar de Europese website Re-open Europa dan zien we het volgende staan bij Spanje en de onderstaande landen.

In Spanje zijn mondkapjes verplicht in openbare ruimtes, binnen en buiten. Het gebruik ervan is ook verplicht voor alle vormen van openbaar vervoer, evenals in particuliere voertuigen als de inzittenden niet samen op hetzelfde adres wonen. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen jonger dan zes jaar en voor mensen met een handicap of ademhalingsziekte.

In Frankrijk wordt gesproken over een bepaalde versoepeling van het dragen van mondkapjes vanaf juli maar op dit moment is het dragen van mondkapjes op veel plaatsen nog verplicht zoals in afgesloten openbare plaatsen. Bovendien is het dragen van een mondkapje ook verplicht voor iedereen ouder dan 11 jaar in alle openbare ruimtes, openbaar vervoer, in drukke gebieden, taxi, restaurants, cafés, bars (verplicht voor personeel en klanten bij het verplaatsen), op school (verplicht voor leraren, onderwijspersoneel en studenten – niet aanbevolen in kleuterscholen), in casino’s, en voor kwetsbare mensen.

In Portugal is het gebruik van mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer, winkels en supermarkten, en alle andere openbare binnenruimtes. Het is ook verplicht in buitenruimten en werkplekken waar het niet mogelijk is om 2 meter afstand te houden, en wanneer mensen niet uit hetzelfde huishouden komen. Kinderen jonger dan 10 jaar zijn vrijgesteld.

In Duitsland moet iedereen boven de 6 jaar een mondkapje dragen in het openbaar vervoer, openbare gebouwen en winkels. Medische maskers (chirurgische maskers, KN95, of FFP2 maskers) zijn vereist. Gezichtsmaskers moeten ook worden gedragen op plaatsen waar de sociale afstand (1,5 meter) niet kan worden gehandhaafd. Masker dragen is verplicht in scholen voor leerlingen van de zevende klas (12-13 jaar) naar boven.

In België is het dragen van een mondkapje vanaf 12 jaar verplicht in het openbaar vervoer (ook bij haltes en stations), in winkels en winkelcentra, bioscopen, theaters, concert- en conferentiezalen, auditoria, plaatsen van aanbidding, musea, bibliotheken, justitiegebouwen, markten, vlooienmarkten en kermissen, openbare gebouwen voor de delen toegankelijk voor het publiek, in horecagelegenheden, in winkelstraten, voor nauwe beroepen en hun klanten. Het dragen van een mondkapje blijft sterk aanbevolen in alle andere openbare plaatsen, en is verplicht wanneer het niet mogelijk is om een fysieke afstand van 1,5 meter te handhaven. Lokale overheden kunnen ook restrictievere maatregelen nemen. Het is in Brussel verplicht om een mondkapje te dragen in alle openbare ruimtes buiten en binnen.

In Nederland moet iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen in de openbare ruimtes binnenshuis en in het openbaar vervoer. In middelbare scholen, middelbare scholen voor beroepsonderwijs (MBO) en instellingen voor hoger onderwijs (HBO en universiteiten) moet iedereen een gezichtsmasker dragen, behalve tijdens lessen/lezingen.