skip to Main Content

Jeugdwerkloosheid op Canarische Eilanden 47%: De ‘verloren generatie’

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

CANARIAS – (Hans Camps) De twee Canarische Universiteiten zetten aan het eind van elk studiejaar ruim 5.000 afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Aan het eind van 2010 bedroeg het werkloosheidspercentage op de Canarische Eilanden 28,7%, zo is af te lezen uit de Encuesta de Población Activa (EPA) (het Onderzoek naar de Actieve Beroepsbevolking).  Daarvan heeft 47,07% van de 20 tot 24-jarigen geen werk en de index rijst de pan uit, als men dit uitbreidt naar het segment van de 16 tot 19 jarigen, want daar komt het werkloosheidspercentage uit op 63,19%.

Zij zien de toekomst niet als een last… ze zitten gezellig op een bankje in de Calle Mayor de Triana, de voornaamste winkelstraat in de hoofdstad in Las Palmas de Gran Canaria.

Het zijn deze jongeren die op korte termijn toe zullen moeten treden tot de arbeidsmarkt en de horizon laat donkere wolken zien. Zo zijn, in de woorden van de directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Dominique Strauss-Kahn, de “verloren generatie.” Hun lot, aldus de leider van de wereldwijde financiële instelling, “zal een leven lang nadeel ondervinden zijn, van de werkloosheid en de sociale problemen die dit met zich meebrengt.”

De beide Canarische Universiteiten hebben in het afgelopen studiejaar 5.149 afgestudeerden afgeleverd aan de arbeidsmarkt, aldus de statistiek van het Ministerie van onderwijs. Het studiejaar daarvoor waren dit 5.004 gediplomeerde studenten. La Formación Profesional (FP) (het Beroepsonderwijs) levert alk jaar tussen de 6.000 en 7.000 beroepskrachten af, om precies te zijn waren dit in 2008maar liefst 6.780 leerlingen die hun diploma behaalden.

Met de genoemde aantallen werklozen en de mate waarin studies worden voltooid wordt de “verloren generatie” geconfronteerd met een vooruitzicht waarbij uiteindelijk de hoop niet mag worden verloren.

Op zichzelf verklaren de cijfers niet voldoende, de hoogleraar Sociale Psychologie aan de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Antonio Younis, wijst op de globalisering van de economie, “waardoor het evident is, dat we niet aan de kantlijn van dit verschijnsel blijven staan.”

Minder drastisch is de waardering van de professor in de Toegepaste Economie, José Carlos Martín: “Men hoeft niet geheel pessimistisch te zijn,” en hij baseert zijn mening op het systeem van de multinationals “die hun medewerkers wereldwijd inzetten.”

Deze mogelijkheid druist echter in, tegen de terughoudendheid van de Canario’s, om van de gebruikelijke woonplaats te veranderen voor het vinden van een baan. De barometer van een tweede peiling van de Publieke Opinie op de Canarische Eilanden, die is uitgewerkt door de Consejo Económico y Social (CES) (Sociaal Economische Raad – SER) laat zien, dat slechts 6,6% van de bevolking positief staat tegenover het idee, om de Archipel te verlaten. En dit percentage wordt nog lager – 3,2% – als het gaat´, om het zoeken van werk op een ander Canarisch eiland.

Er zijn echter voorbeelden die in tegenspraak zijn met de angst, om het vertrouwde nest te verlaten. In november 2010 heeft de beheerder van het Eures-Netwerk voor een Oostenrijkse regio een arbeidsaanbod gedaan, waarbij men horecapersoneel vroeg: 80 Canarische werklozen reageerden en namen deel aan het selectieproces, op zoek naar een betere toekomst in Vorarlberg en Salzburg. Van hen, vonden er 34 een baan. Dit netwerk bestaat, verdeeld over Europa, uit 800 ministeries die elkaar op de hoogte houden van de bestaande vraag en aanbod in werk.

Dit heeft de initiatiefnemers van dit Oostenrijkse plan doen besluiten, om dit op korte termijn te herhalen, gezien het feit. “dat de werkgevers heel tevreden zijn met de Canarische werknemers.”

Dit wordt gezien als een uitweg, om te ontsnappen aan een zwarte toekomst zo bespiegelt Strauss-Kahn. Maar, wat gebeurt er met hen die zich niet aanpassen?

Aniano Hernández, professor Sociologie aan de ULPGC, legt dit duidelijk uit. Volgens hem. Hebben de diverse generaties gereageerd op de omstandigheden waarin ze zijn opgegroeid. Hij beschrijft, dat de grootouders de Guerra Civil (Spaanse Burgeroorlog 1936-1939) beleefd hebben als personen die moesten emigreren, omdat ze in armoede leefden; hun kinderen gingen behoren tot de middenklasse en de kleinkinderen die geboren zijn in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige Eeuw, zijn consumenten en aanbidden de schoonheidscultuur. Terwijl de verloren generatie gaat leven en een maatschappij die verdeeld is in een minderheid “met kansen” en een meerderheid die, “gebaseerd op economische overheidssteun”, zal moeten overleven.

Voor Hernández is het evident, “dat Spanje ’niet intelligent heeft gehandeld’, om de Welvaartsstaat te behouden.” Omdat de Spanjaarden geloofden, dat ze voor eeuwig van de speculatie op de onroerendgoedmarkt konden leven.

Professor Martín laat zich in dezelfde bewoordingen uit: “We zijn er niet in geslaagd, om een geschikt economisch model voor de jongeren te creëren.”

Een van de eerste slachtoffers van de verloren generatie is de cultuur van de inspanning. “Het vermogen, om te emanciperen is in regressie. “Het contract voor de toekomst bestaat niet meer,” legt hoogleraar Younis uit. “Jongeren zijn ‘hedonistisch’, genieten van het heden en het systeem heeft geleid tot enorm pretpark, om te consumeren.” Omdat zij een inkomen hebben, dat niet wordt aangewend om te sparen.

Het individu zal niet ontsnappen aan de logica op de reacties van een scenario wat niet toestaat te verkrijgen wat men wil. Deskundigen voorspellen uitbraken van geweld in meer of mindere mate, afhankelijk van de consistentie welke de politieke klasse laat zien als het op het aanbieden van een betere toekomst aankomt.

Aniano Hernández voorziet een uitweg, maar ziet tot nu toe geen reden, om de trend te keren. De leerkracht acht het nodig, “om ‘grote oplossingen’ toe te passen voor het veranderen van het huidige cultureel-educatieve model.” Hij verwijst niet alleen naar wat er gebeurt in scholen en universiteiten, “maar op ‘de noodzaak, om jongeren het ‘hedonisme’ te laten ontstijgen; waarbij, het luieren en het conformisme,” naar zijn oordeel, “volledig zijn doorgeschoten”

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend