skip to Main Content

Versnelling onderzoek “gestolen kinderen” gevraagd in Spanje

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – (Else Beekman) De politievakbond SUP en de Vereniging voor Guardias Civiles (AUGC) hebben de overheid verzocht er alles aan te doen om de onderzoeken rond de aangiften rond de ‘gestolen kinderen’ te bespoedigen.

In een gemeenschappelijk persbericht kondigen de SUP en AUGC aan dat ze van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken een ‘duidelijk en krachtige statement’ eisen over deze zaken omdat het ‘hoogst noodzakelijk is deze onmenselijke handelingen op te helderen en de verantwoordelijken voor de kinderroof voor de rechter te dagen’.

Volgens beide vakbonden is er een gebrek aan informatie, gereedschap, middelen, transparantie en mechanismen die het onderzoek moeten coördineren en organiseren. ‘We kunnen het ons niet veroorloven de ernst van de aangegeven feiten te negeren of de andere kant op te kijken terwijl het gaat om duizenden gestolen kinderen.

Het gaat om vermoedelijk tienduizenden gevallen van baby’s die direct na de geboorte van hun moeders werden gestolen om voor geld ter adoptie te worden aangeboden. Deze praktijken vonden plaats tussen de jaren dertig en negentig van de vorige eeuw.

Zuiveringspolitiek

De baby’s werden in beginsel gestolen als onderdeel van de zuiveringspolitiek van dictator Francisco Franco. Na zijn dood bleef de handel in baby’s met name uit economische motieven voortgaan.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal, altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Back To Top

Send this to a friend