menu: rubrieken, zoeken & meer

Maatregelen nieuwe schooljaar in de corona-tijd in Spanje

Maatregelen nieuwe schooljaar in de corona-tijd in Spanje
Beeld: 123rf

Maatregelen nieuwe schooljaar in de corona-tijd in Spanje

Dit artikel is 3 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Binnenkort gaan de scholen weer open in Spanje nadat deze eerst voor en tijdens de noodtoestand en daarna tijdens de gebruikelijke 3 maanden durende zomervakantie gesloten zijn geweest. Het zal voor het eerst sinds vele maanden zijn dat de leerlingen elkaar weer zullen zien maar dat zal tijdens het schooljaar 2020/2021 heel anders worden.

Het Ministerie van Onderwijs heeft donderdag met alle autonome regio’s in Spanje de 29 maatregelen en 5 aanbevelingen goedgekeurd die het nieuwe schooljaar corona-veilig moeten maken voor de leerlingen en onderwijzers. Op de regionale overheid van het Baskenland na hebben alle 16 andere autonome regio’s de maatregelen van het Ministerie aangenomen.

Deze overeenkomst tussen het centrale Ministerie van Onderwijs en de regionale autoriteiten in Spanje moet de ouders, docenten en leerlingen gerust stellen dat er alles aan gedaan wordt om het schooljaar 2020/2021 zo veilig mogelijk te maken. Er was en waarschijnlijk is nog steeds veel ongerustheid bij veel ouders omdat ze niet goed weten hoe de ‘vuelta al cole’ eruit zal gaan zien. 

De Minister van Onderwijs herinnert de ouders er echter wel aan dat de leerlingen naar school moeten gaan en het is dus niet toegestaan en zelfs strafbaar om kinderen thuis te houden. 

Wanneer begint het schooljaar

Het schooljaar 2020/2021 en de ‘vuelta al cole’ begint normaal gesproken tussen 9 en 18 september, afhankelijk van de autonome regio. In een normale situatie hebben schoolkinderen ongeveer drie maanden zomervakantie tussen om en nabij 20 juni en 11 september (verschillend per regio). Uiteraard was dit vanwege de huidige corona-crisis dit jaar geheel anders en zullen de kinderen pas na ongeveer 6 maanden weer naar school gaan.

Corona-maatregelen

Hieronder in het kort de belangrijkste maatregelen die men moet nemen op scholen in Spanje.

Aanwezigheid

Over het algemeen zal het nieuwe schooljaar zoals gebruikelijk starten in de klaslokalen en moeten alle leerlingen aanwezig zijn. Dit geldt voor alle onderwijsniveaus en in het bijzonder de jongere studenten tot en met het tweede jaar.

Anderhalve meter of groepen

Over het algemeen geldt de interpersoonlijke afstand van minimaal 1,5 meter voor, tijdens en na de lessen en andere activiteiten. In het kleuteronderwijs en de eerste cyclus van het basisonderwijs geldt geen 1,5 meter regel maar worden stabiele coëxistentie groepen samengesteld die gehandhaafd dienen te worden gedurende alle activiteiten tijdens de lesuren. 

Mondkapjesplicht

Alle leerlingen vanaf 6 jaar moeten, ongeacht of de minimale afstand van 1,5 meter gehandhaafd kan worden, het verplichte mondkapje dragen. Deze regel geldt voor iedereen vanaf 6 jaar dus ook als deze onderdeel uitmaken van de coëxistentie groepen.

Scholen altijd open

Ongeacht wat er gebeurt tijdens het schooljaar zoals dat de leerlingen naar huis worden gestuurd als er een brandhaard is in de klas of op school, de onderwijscentra zullen altijd en gedurende het hele schooljaar open blijven. Dat is belangrijk voor o.a. de maaltijden waar veel families rekening mee houden en financieel niet zonder kunnen en voor het speciaal onderwijs.

Zolang de epidemiologische situatie dit toelaat zijn de onderwijscentra open tenzij de gebouwen in de meest extreme gevallen gesloten dienen te worden. Het zijn de autonome overheden die deze beslissing moeten nemen. 

Besmet

In het geval van besmetting van al één leerling wordt en alle andere leerlingen geïsoleerd. 

Covid-coördinator

Alle onderwijscentra moeten een ‘coordinador Covid’ hebben ofwel een coördinator die zich bezighoudt met alle aspecten rondom het coronavirus. Hij of zij is ook het spreekpunt voor alles wat met coronavirus te maken heeft en zal alles coördineren zoals met de autoriteiten, gezondheidsinstanties, onderwijzers en ouders.

Temperatuur meten

Voordat de leerlingen het schoolgebouw binnengaan wordt de temperatuur gemeten. Dat dient in principe al thuis te gebeuren door de ouders en bij de onderwijscentra door het personeel van de scholen.

Beeld: Freepik

Handen wassen

Alle leerlingen, docenten en ander personeel moet tenminste vijf keer per dag de handen wassen en desinfecteren met handgels. Dat moet altijd gebeuren bij binnenkomst van de school en bij het verlaten, voor en na de pauzes en voor en na het eten in de kantine. Als een leerling naar het toilet is geweest moeten de handen altijd gedesinfecteerd worden. de leerlingen krijgen ‘les in handen wassen’. 

Schoonmaak

De schoonmaakwerkzaamheden in de onderwijscentra moeten geïntensiveerd worden, vooral bij de toiletten en de meest gebruikte ruimtes waaronder uiteraard de klaslokalen en de kantine.

Ventilatie

De schoolleiding moet ervoor zorgen dat voor en na aanvang van de lessen er gedurende 10 tot 15 minuten geventileerd worden. Dat dient ook te gebruiken tijdens de pauzes en indien mogelijk tussen de verschillende lessen door. De ramen moeten daarbij zo lang mogelijk open blijven. Als een continue ventilatie mogelijk is zoals het altijd open laten staan van de ramen, dan wordt dat aangeraden.

Kantine

Tijdens de maaltijden in de schoolkantines moet altijd 1,5 meter afstand gehandhaafd worden tussen de leerlingen. Dat geldt niet voor die leerlingen die deel uitmaken van coëxistentie groepen. De leerlingen krijgen voor het hele schooljaar een vaste plaats in de kantine aangewezen.

Schoolbussen

Tijdens het collectief vervoer naar de scholen toe moeten kinderen vanaf 6 jaar altijd een mondkapje dragen. Het dragen van mondkapjes voor kinderen tussen 3 en 5 jaar oud wordt ook aangeraden. De bedoeling is dat de leerlingen net zoals in de kantines ook in de bussen een plaats toegewezen krijgen waar ze het hele schooljaar moeten zitten.

PCR-tests

Er zijn geen concrete afspraken gemaakt wat betreft de PCR-tests bij docenten en ander schoolpersoneel. De autonome autoriteiten kunnen naar eigen goeddunken handelen.

Onderwijssysteem

Het Spaanse onderwijs staat weliswaar niet bovenaan de lijst van Europa’s beste maar de laatste jaren is deze flink verbeterd. Tussen de 0 en 3 jaar bestaat er de crèche (guarderia) waarna tussen de 3 en 6 jaar de kleuterschool (infantil) volgt.

In de Spaanse Grondwet staat dat alle kinderen tussen 6 en 16 jaar verplicht naar school moeten met een basisonderwijs (primaria) tussen 6 en 12 jaar en een verplicht voortgezet onderwijs (secundaria of Educación Secundaria Obligatoria = ESO) tot 16 jaar waarna de kinderen verplicht een ESO diploma moeten halen.

Na deze leeftijd is het studeren niet meer verplicht maar gaan veel kinderen toch door met studeren (bachillerato) waarna toelatingsexamens (selectividad) volgen om toegelaten te worden bij universiteiten (universidad) naar eigen keuze.