menu: rubrieken, zoeken & meer

Ontslagen tijdens corona-crisis Spanje niet meer toegestaan

Ontslagen tijdens corona-crisis Spanje niet meer toegestaan
Beeld: Freepik

Ontslagen tijdens corona-crisis Spanje niet meer toegestaan

Dit artikel is 3 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – De Spaanse regering heeft een nieuw koninklijk decreet aangenomen waarin staat dat het ontslaan van werknemers tijdens de corona-crisis en tijdens de duur van de noodtoestand niet meer is toegestaan. Op deze manier wil de regering voorkomen dat bedrijven misbruik maken van de situatie en werknemers zonder reden ontslaan. Men raadt bedrijven aan om een ERTE aan te vragen wat een tijdelijk ontslag is maar waarbij de werknemers als de corona-crisis eenmaal voorbij is weer kunnen gaan werken.

Eerder wisten we al te melden dat er een enorme stijging heeft plaatsgevonden van tijdelijke ontslagen en werktijdverkortingen met de zogenaamde ERTE of ‘Expediente de Regulación Temporal de Empleo’. Dat is een tijdelijke schorsing van de arbeidscontracten.

Er zijn echter ook veel bedrijven die een ERE of ‘Expediente de Regulación de Empleo’ aanvragen wat een collectief ontslag is wat definitief is en waarbij werknemers dus op straat worden gezet. Dat laatste wil men met het nieuwe koninklijk decreet voorkomen. 

Volgens de minister van Werkgelegenheid is het absoluut niet nodig om werknemers te ontslaan tijdens de corona-crisis omdat bedrijven gebruik kunnen maken van de versoepelde regels rondom de ERTE’s. Eerder werden door de regering al maatregelen getroffen om de administratieve rompslomp te verminderen en de aanvragen te versnellen.

Het voordeel van deze versnelde procedure, die tussen de 5 en 7 dagen duurt, is dat de getroffen werknemers gedurende de ERTE een werkloosheidsuitkering ontvangen. Daarnaast moeten deze werknemers na de corona-crisis onder dezelfde voorwaarden als voorheen weer in dienst worden genomen.

LEESTIP: Enorme stijging tijdelijke ontslagen (ERTE) in Spanje

Naast voordelen voor de werknemers zijn er ook voordelen voor de bedrijven die een ERTE aanvragen. Zo hoeven bedrijven met minder dan 50 werknemers die gebruik maken van de ERTE gedurende deze periode geen werkgeverspremies voor de niet actieve werknemers af te dragen aan de sociale zekerheid (Seguridad Social). Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers geldt een vrijstelling van 75%. Dit geldt alleen in het geval van overmacht.

Maar de minister geeft ook aan dat er extra gecontroleerd zal worden op de aanvragen van de ERTE’s en als er sprake is van fraude dat die bedrijven flink zullen straffen. Op het moment van schrijven zijn er in heel Spanje al meer dan 200.000 ERTE’s aangevraagd wat van invloed is op meer dan 1,5 miljoen werknemers.

Samen met het verbod op ontslagen zijn ook maatregelen genomen waarin staat dat werknemers met tijdelijke contracten niet op straat mogen worden gezet. Als de noodtoestand wordt opgeheven dienen de werknemers met tijdelijke contracten opnieuw te worden aangenomen.