menu: rubrieken, zoeken & meer

Registratie van in Spanje gekregen boosterprik nog steeds niet mogelijk in Nederland

Registratie van in Spanje gekregen boosterprik nog steeds niet mogelijk in Nederland
Beeld: GGD Zuid Limburg

Registratie van in Spanje gekregen boosterprik nog steeds niet mogelijk in Nederland

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Eind december 2021 waarschuwde de Nederlandse GGD al voor het feit dat de in het buitenland geplaatste boosterprikken niet geregistreerd konden worden in de Nederlandse CornaChcek-app. Nu bijna anderhalve maand verder is daar nog niets aan veranderd en kunnen Nederlanders die onder andere in Spanje een boosterprik hebben laten zetten, deze nog steeds niet in de Nederlandse app laten registreren. Iets dat wel mogelijk is in België terwijl de Nederlandse prikken ook in Spanje geregistreerd kunnen worden.

LET OP: Zoals we ook in dit artikel melden, zijn er ook Nederlanders die het wel gelukt is om via de huisarts de boosterprik toe te voegen aan de CoronaCheck-app. Maar zoals de Rijksoverheid.nl schrijft, huisartsen zouden dat eigenlijk niet mogen doen. Toch gebeurt het in Nederland wat uiteraard erg fijn is voor de mensen bij wie dat gelukt is. Er zijn echter veel lezers die ons melden dat dit niet lukt in Nederland. Het blijkt dus dat er geen algemene regel is omtrent de registratie van een in het buitenland gekregen boosterprik.

In Nederland is het via het huidige systeem nog steeds niet mogelijk om een boosterprik die in het buitenland is gezet in de CoronaCheck-app erbij te laten zetten. Volgens diverse krantenberichten werkt de Nederlandse overheid aan een verbetering van de smartphone app, maar dat zeggen ze al maanden. Ondertussen geldt een in het buitenland geplaatste boosterprik wel als toegangsbewijs voor o.a. de horeca in Nederland maar dan niet via de Nederlandse CoronaCheck-app maar via een buitenlandse app of geprint of digitaal PDF-document.

Zeker nu de Europese digitale coronacertifcaten verlopen na 270 dagen of negen maanden als er geen boosterprik is gezet, is de registratie van in het buitenland gekregen boosterprikken belangrijker dan ooit. Er zijn immers veel Nederlanders die een boosterprik hebben laten zetten in Spanje tijdens de overwintering. Maar eenmaal terug in Nederland komen ze erachter dat de administratie via de GGD niet lijkt te werken en hun boosterprik als niet geldig wordt gezien, deze kan immers niet in de CoronaCheck-app geregistreerd worden.

Het is in Nederland niet bekend hoeveel Nederlanders een boosterprik hebben laten zetten in het buitenland, simpelweg omdat daar dus geen administratie van bestaat. In uitzonderingsgevallen is het wel mogelijk om een in het buitenland geplaatste boosterprik in Nederland te laten registreren maar niet voor de CoronaCheck-app maar voor een geprinte versie van een certificaat, iets wat alleen op een fysieke locatie in Utrecht, Groningen en Rotterdam kan gebeuren, zo meldt deze krant op zaterdag.

Met dat papieren bewijs kun je dan wel naar de bars en restaurants gaan maar reizen binnen Europa kan dan weer niet want daarvoor moet je alle drie de corona-prikken in de CoronaCheck-app hebben staan. Op deze website van de Rijksoverheid.nl staat meer informatie over het krijgen van een vaccinatiebewijs na vaccinatie in het buitenland. Bekijk de website voor vragen en antwoorden over deze situatie.

Er zijn veel lezers van SpanjeVandaag die via e-mails hebben laten weten dat zij in Spanje wél de eerste twee in Nederland gekregen vaccinaties konden laten registreren om zo een boosterprik te laten plaatsen. Daarna kregen zij in Spanje een certificaat waarmee men dan kon reizen. Overigens zijn er ook lezers die de reactie gemaild hebben dat zij wel gewoon de boosterprik in de Nederlandse CoronaCheck-app erbij konden laten zetten.

Mocht dat echter niet lukken dan maken veel mensen die in het buitenland een boosterprik laten zetten simpelweg gebruik van een buitenlandse smartphone app zoals de Duitse Corona-Warn-App van gezondheidsorganisatie Robert Koch Instituut of in Frankrijk de TousAntiCovid-app.

In Spanje geldt landelijk gezien geen smartphone-app maar zoals we HIER in ons artikel beschrijven kun je gebruik maken van de SpTH-app waar je een QR-code kunt scannen/laden waarna deze op je telefoon verschijnt. Buitenlandse corona-apps maken gebruik van het Europees digitaal coronacertificaat dat overal in Nederland, België en andere EU-landen gescand kan worden als toegangsbewijs.

Spaanse Corona-app

In Spanje geldt landelijk gezien geen smartphone-app maar zoals we HIER in ons artikel beschrijven kun je gebruik maken van de SpTH-app waar je een QR-code kunt scannen/laden waarna deze op je telefoon verschijnt. Buitenlandse corona-apps maken gebruik van het Europees digitaal coronacertificaat dat overal in Nederland, België en andere EU-landen gescand kan worden als toegangsbewijs. 

Volgens de GGD is elke boosterprik, of die nou in Nederland, Duitsland of Spanje gezet wordt, goed nieuws voor de volksgezondheid maar men wilde alleen uitleggen dat de administratie van een buitenlandse boosterprik in de Nederlandse CoronaCheck-app niet mogelijk is. daarom blijft het advies, met name vanwege de administratie, om de boosterrpik in Nederland te laten zetten.

En in België?

Op deze website van Vlaanderen.be is het volgende te lezen: Ontving u een vaccin buiten België (1e dosis, 2e dosis of boosterprik)? U kunt sinds begin juli 2021 ook een vaccinatiecertificaat krijgen wanneer u aan volgende 2 voorwaarden voldoet en uw buitenlandse vaccinatie laat registreren door uw zorgverlener:

U heeft een INSZ-nummer (rijksregisternummer of BIS-nummer) dus OFWEL de Belgische nationaliteit; OFWEL uw hoofdverblijfplaats in België; OF u bent de partner of het kind van iemand met de Belgische nationaliteit; OF u bent de partner of het kind van een persoon met hoofdverblijfplaats in België; OF u werkt of studeert in België.

U kunt een betrouwbaar bewijs van uw buitenlandse vaccinatie voorleggen (een bewijs van elke afzonderlijke prik is noodzakelijk) met vermelding van het gebruikte vaccin, de toegediende dosis en de datum van vaccinatie.

Volgens de website van CovidSafe.be is het in België mogelijk om ook een in het buitenland gekregen boosterprik in de belgische CividSafeBE-app te laten registreren. Daarvoor moet je het buitenlands vaccinatiebewijs en identiteitsdocument voorleggen aan een Belgische arts om deze in de Belgische databank te laten registreren. Twee dagen na de registratie is je certificaat klaar en vind je het terug in de CovidSafeBE-app. Lukt het digitaal niet? Hou je rijksregisternummer of BIS-nummer bij de hand en bel 078 78 78 50 om een papieren versie te laten verzenden.